Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zakład Międzynarodowego Postępowania Karnego

Kierownik zakładu:
dr hab. Szymon Pawelec, prof.  uczelni

Pracownicy:
prof. dr hab. Piotr Kruszyński
doc. dr Beata Bieńkowska
dr Aleksandra Komar-Nalepa
dr Katarzyna Kowalska 

Doktoranci: