Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zakład Międzynarodowego Postępowania Karnego

Kierownik zakładu:
dr hab. Szymon Pawelec

Pracownicy:
prof. dr hab. Piotr Kruszyński
doc. dr Beata Bieńkowska

Doktoranci: