Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zakład Postępowania Karnego

Kierownik zakładu:

dr hab. prof. UW Maria Rogacka-Rzewnicka

Pracownicy:

dr hab. Marcin Warchoł
doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
dr Katarzyna Girdwoyń

Doktoranci:

mgr Agata Bidas
mgr Kacper Oleksy
mgr Jakub Znamierowski