Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zakład Postępowania Karnego

Kierownik zakładu:

dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. uczelni

Pracownicy:

dr hab. Marcin Warchoł
dr Katarzyna Girdwoyń

Doktoranci:

mgr Agata Bidas
mgr Kacper Oleksy
mgr Jakub Znamierowski