Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Europejskiego

Kierownik Katedry:

dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

Pracownicy:

prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak
dr hab. Dobrochna Bach-Golecka
dr Piotr Bogdanowicz
dr Paweł Marcisz
dr Jagna Mucha
dr Magdalena Porzeżyńska
dr Magdalena Słok-Wódkowska
dr Maciej Taborowski

Doktoranci:

mgr Aleksandra Bernatowicz
mgr Michał Dorociak
mgr Tomasz Klemt
mgr Piotr Kwasiborski
mgr Iga Małobęcka-Szwast
mgr  Marcin Krzemień
mgr Joanna Mazur
mgr Mateusz Muchel
mgr Michał Wiącek