Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

20. wykład im. Petrażyckiego

29 października 2020 r. o godz. 12 planowany jest Jubileuszowy 20. wykład im. Leona Petrażyckiego

pt.: The aesthetics of law beyond the state”.

Wykład wygłosi Horatia Muir Watt, prof. Szkoły Prawa Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu.

Wykład zostanie poprowadzony w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Przypominamy tematy wykładów im. Petrażyckiego (lista do pobrania),

które odbyły się na Wydziale Prawa i Administracji UW na przestrzeni 20 lat.   

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z biogramem pani profesor Horatia Muir Watt. 

 

#wykład Petrażyckiego