Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego informujemy, że wszystkie dyżury Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych WPiA UW są odwołane do 14.04.2020 r.

Ponieważ dyżury są odwołane, uczelnia nie kieruje w tym czasie na żadne praktyki. Rozliczenia praktyk można dokonać jedynie w sytuacjach niecierpiących zwłoki na podstawie kontaktu mailowego z Pełnomocnikiem.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Sąd Okręgowy w Warszawie odwołuje szkolenia BHP oraz ABI, w tym najbliższe 16 marca br. Do końca marca nie będą się odbywać w SO żadne praktyki studenckie, a termin najbliższego szkolenia zostanie potwierdzony na początku kwietnia.

Nieodbycie praktyk już zarejestrowanych w systemie w tym czasie nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji.

dr Katarzyna Kowalska
dr Karolina Tetłak
dr hab. Krzysztof Koźmiński
Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk zawodowych


Oferty praktyk i staży studenckich

Zachęcamy do publikowania na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji informacji o praktykach, stażach i ofertach pracy. To łatwy i skuteczny sposób dotarcia z informacją do studentów WPiA UW, a także możliwość znalezienia najlepszych kandydatów do pracy. Chcesz zamieścić tu swoje ogłoszenie? Skontaktuj się z nami na adres mailowy: promocja@wpia.uw.edu.pl