Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Jan Lipski

  Stowarzyszenia ogrodowe

  • Promotor: prof. dr hab. Leszek Bosek
  • Data obrony: -
 2. 2.
  mgr Stanisław Michałowski

  Umowa offsetowa

  • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

 3. 3.
  mgr Marta Zwierz

  Zakaz ne bis in idem w prawie administracyjnym

  • Promotor: dr hab Piotr Przybysz
  • Data obrony: -
 4. 4.
  mgr Maja Czarzasty-Zybert

  Koncepcja kwalifikacji prawno-podatkowej pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim

  • Promotor: dr hab. Elżbieta Chojny-Duch, prof. ucz.
  • Data obrony: -
 5. 5.
  mgr Piotr Kuźnicki

  Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: -
 6. 6.
  mgr Mateusz Blocher

  Podstawowy rachunek płatniczy i umowa podstawowego rachunku płatniczego

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Mariola Żak

  Good governance jako standard prawny

  • Promotor: PROF. DR HAB. Tomasz Stawecki
  • Data obrony: 17.12.2018 r.
 2. 2.
  mgr Fabian Elżanowski

  Ograniczenia wertykalne w handlu elektronicznym

  • Promotor: DR HAB. Cezary Banasiński
  • Data obrony: 10.12.2018 r.
 3. 3.
  mgr Robert Makowski

  Instytucja zastawu finansowego w świetle uregulowań prawa wspólnotowego oraz prawa polskiego na przykładzie zastawu finansowego na akcjach

  • Promotor: PROF. DR. HAB. Jacek Jastrzębski
  • Data obrony: 10.12.2018 r.

  Pliki do pobrania:

 4. 4.
  mgr Mikołaj Budzikowski

  Ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości rolnej w prawie administracyjnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 10.12.2018 r.
 5. 5.
  mgr Sylwia Żyrek

  Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 30.11.2018 r.
 6. 6.
  mgr Jacek Matarewicz

  Nadużycie koncepcji świadczeń złożonych na gruncie stosowania przepisów o VAT w Polsce

  • Promotor: PROF DR. HAB. Elżbieta Chojna-Duch
  • Data obrony: 26.11.2018 r.
 7. 7.
  mgr Andrzej Waszczuk

  Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

  • Promotor: PROF. DR HAB. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 26.11.2018 r.
 8. 8.
  mgr Artur Kruszewski

  Forma dokumentowa oświadczenia woli

  • Promotor: PROF. DR HAB. Krzysztof Pietrzykowski
  • Data obrony: 05.11.2018 r.
 9. 9.
  mgr Szymon Łajszczak

  Rola faktów w ustalaniu podstawy normatywnej aktu stosowania prawa

  • Promotor: PROF DR HAB. Marcin Matczak
  • Data obrony: 29.10.2018 r.
 10. 10.
  mgr Marcin Szwed

  Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka

  • Promotor: PROF. DR HAB. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  • Data obrony: 29.10.2018 r.
 11. 11.
  mgr Robert Rybski

  Konstytucyjne aspekty energetyki jądrowej w Orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz w ustaleniach niemieckiej nauki prawa konstytucyjnego

  • Promotor: PROF DR HAB. Marek Zubik
  • Data obrony: 08.10.2018 r.
 12. 12.
  mgr Marcin Rojszczak

  Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni w prawie polskim i międzynarodowym z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji

  • Promotor: DR HAB. Cezary Banasiński
  • Data obrony: 08.10.2018 r.
 13. 13.
  mgr Wojciech Drozd

  Ewolucja radykalnie lewicowych doktryn politycznych i jej implikacje prawne po 1989 roku

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 08.10.2018 r.
 14. 14.
  mgr Marek Maliński

  Konsekwencje niezgodności ostatecznych decyzji administracyjnych z prawem Unii Europejskiej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Aleksandra Wiktorowska
  • Data obrony: 08.10.2018 r.
 15. 15.
  mgr Jacek Kudła

  Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących ubezpieczeń według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012

  • Promotor: PROF DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 08.10.2018 r.
 16. 16.
  mgr Jacek Piecha

  Sprzeciw w prawie administracyjnym

  • Promotor: PROF DR HAB. Jacek Jagielski
  • Data obrony: 08.10.2018 r.
 17. 17.
  mgr Kamil Andrzejczak

  Myśl polityczna Ignacego Matuszewskiego

  • Promotor: DR HAB. Władysław T. Kulesza
  • Data obrony: 27.09.2018 r.
 18. 18.
  mgr Daniel Milewski

  Standardy Rady Europy w zakresie demokracji lokalnej i ich znaczenie w polskim porządku prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Karski
  • Data obrony: 19.09.2018 r.
 19. 19.
  mgr Tomasz Królasik

  Francuski model postępowania egzekucyjnego w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim w latach 1808-1823

  • Promotor: PROF. DR HAB. Marek Wąsowicz
  • Data obrony: 14.09.2018 r.
 20. 20.
  mgr Ludomir Bogacz

  Aukcja jako sposób zawarcia umowy w prawie rzymskim.

  • Promotor: DR HAB. Zuzanna Benincasa
  • Data obrony: 28.06.2018 r.
 21. 21.
  mgr Anna Kiełczawa

  U początków koncepcji państwa generała Charles'a de Gaulle'a

  • Promotor: PROF. DR HAB. Hubert Izdebski
  • Data obrony: 27.06.2018 r.
 22. 22.
  mgr Bohdan Pretkiela

  Argument z autorytetu eksperta na przykładzie instytucji biegłego w polskim postępowaniu sądowym

  • Promotor: DR HAB. Sławomir Lewandowski
  • Data obrony: 27.06.2018 r.
 23. 23.
  mgr Małgorzata Rejmer

  Sukcesja przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Wierciński
  • Data obrony: 25.06.2018 r.
 24. 24.
  mgr Joanna Konderla

  Prawo zwyczajowe w stosunkach dyplomatycznych państw w świetle prac Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ

  • Promotor: PROF. DR HAB. Stefan Sawicki
  • Data obrony: 06.06.2018 r.
 25. 25.
  mgr Barbara Skardzińska

  Wydobywanie surowców naturalnych na Księżycu i innych ciałach niebieskich w świetle prawa międzynarodowego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
  • Data obrony: 06.06.2018 r.
 26. 26.
  mgr Mariusz Oszczyk

  Rosja Aleksandrów i Mikołajów. Między liberalizmem a reakcją. Reformy i próby reform w Imperium Rosyjskim

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 04.06.2018 r.
 27. 27.
  mgr Bartosz Lewandowski

  Koncepcja państwa w normatywistycznej teorii prawa Frantiska Weyera (1879-1951)

  • Promotor: PROF. DR HAB. Aleksander Stępkowski
  • Data obrony: 28.05.2018 r.
 28. 28.
  mgr Stanisław Sołtysik

  Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej

  • Promotor: PROF DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 21.05.2018 r.
 29. 29.
  mgr Bartłomiej Korniluk

  Koncepcje opodatkowania urządzania gier losowych na automatach w prawie polskim w latach 2006-2009. Wnioski de lege lata i de lege ferenda.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 07.05.2018 r.
 30. 30.
  mgr Magdalena Bławat

  Konwersja nieważnych czynności prawnych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jastrzębski
  • Data obrony: 12.03.2018 r.
 31. 31.
  mgr Karol Muszyński

  Polityka prawa wobec regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Andrzej Kojder
  • Data obrony: 26.02.2018 r.
 32. 32.
  mgr Agnieszka Gołaszewska

  Wyczerpanie autorskich praw majątkowych

  • Promotor: DR HAB. Wojciech Machała
  • Data obrony: 25.02.2018 r.
 33. 33.
  mgr Andrzej Zielony

  Podstawy uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (studium prawnoporównawcze)

  • Promotor: PROF. DR HAB. Tadeusz Ereciński
  • Data obrony: 07.01.2018 r.