Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Studia prowadzone przez Katedrę Prawa Europejskiego są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

50

2 semestry

polski

studia podyplomowe

4800 zł


(1) opłata jednorazowa za całość studiów (do 30 września)

Cel studiów

Celem Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa.

Co oferujemy

Program studiów obejmuje łącznie 154 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty i niedzielę. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia świetnie przygotowana kadra naukowa, na którą składają się najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele praktyki prawniczej. Wysoki poziom gwarantowany jest także przez nowoczesne techniki nauczania, zapewniające odpowiedni dobór tematu zajęć przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy słuchacza.

Kadra

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach sześciu osobnych instytutów. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Anna Zawidzka—Łojek
dr hab

Anna Zawidzka—Łojek

Witold Modzelewski
prof. dr hab.

Witold Modzelewski

Maria Kenig—Witkowska
prof. dr hab.

Maria Kenig—Witkowska

Monika Dąbrowska
prof. dr hab.

Monika Dąbrowska

Adam Opalski
prof. dr hab.

Adam Opalski

Robert Grzeszczak
prof. UW dr hab.

Robert Grzeszczak

Paweł Wojciechowski
dr hab.

Paweł Wojciechowski

Dorota Dzienisiuk
dr hab.

Dorota Dzienisiuk

Przemysław Polański
dr hab.

Przemysław Polański

Dobrochna Bach—Golecka
dr hab.

Dobrochna Bach—Golecka

Rudolf Ostrihansky
doc. dr

Rudolf Ostrihansky

Maciej Taborowski
dr

Maciej Taborowski

Łukasz Żelechowski
dr

Łukasz Żelechowski

Piotr Bogdanowicz
dr

Piotr Bogdanowicz

Paweł Marcisz
dr

Paweł Marcisz

Marta Sendrowicz
dr

Marta Sendrowicz

Marta Michałek—Gervais
dr

Marta Michałek—Gervais

Magdalena Słok—Wódkowska
dr

Magdalena Słok—Wódkowska

Przedmioty główne

 • Europejskie prawo autorskie
 • Europejskie prawo podatkowe
 • Europejskie prawo spółek
 • Europejskie prawo własności przemysłowej
 • Europejskie prawo żywnościowe
 • Jurysdykcja sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń
 • Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta w UE
 • Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu
 • Polska polityka integracyjna
 • Pomoc publiczna w Unii Europejskiej
 • Prawo medyczne UE
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej w praktyce sądów krajowych i krajowych organów administracji
 • Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE
 • Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej
 • Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
 • Źródła prawa Unii Europejskiej

Absolwent kierunku, czyli kto?

Osoba o gruntownej wiedzy z prawa Unii Europejskiej w wymiarze praktyki obrotu prawnego.