Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Sekretariat PS Prawa Własności Intelektualnej będzie nieczynny w dniach 1-17 sierpnia 2020 roku (urlop wypoczynkowy)

Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla prawników. Mogą w nim jednak uczestniczyć także przedstawiciele innych zawodów legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich – zwłaszcza ci, którzy w swej pracy zawodowej mają styczność z zagadnieniami własności intelektualnej (np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceutycznych itp.) Przyjęcie słuchacza nieposiadającego wykształcenia prawniczego wymaga uzgodnienia z kierownikiem Studium.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

80

2 semestry

polski

studia podyplomowe

5300 zł

(1) Opłata jednorazowa za całe studia w wysokości 5.300 zł płatna do 31 października 2021.
Opłata w trzech ratach 5700 zł. I rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 października 2021; II rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 stycznia 2021; III rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 marca 2022.
Rekrutacja - I tura 06.05.2021-15.09.2021

Cel studiów

Celem PSPWI jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, znaków towarowych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Obok zasadniczych, cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studium uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej.

Co oferujemy

Program obejmuje obejmuje 171 godzin, z możliwością powiększenia ich liczby do 183 godzin w razie uczestnictwa w dodatkowym (trzecim) seminarium. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kilkanaście godzin wykładów poświęcono postępowaniom związanym z powstawaniem i ochroną praw poszczególnych praw na dobrach niematerialnych, a także rozgraniczeniu postępowania przed sądami cywilnymi i postępowania administracyjnego w tej dziedzinie. Seminaria służą prezentacji problemów, szczególnie aktualnych, wynikających z ekspansji nowych technologii lub wykazujących istotne znaczenie dla praktyki sądowej.

Przedmioty główne

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Prawo patentowe
 • Prawo znaków towarowych
 • Komercjalizacja dóbr osobistych na tle prawnoporównawczym
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych
 • Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie
 • Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe
 • Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektualne
 • Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej- odrębności, rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym
 • Prawnokarna problematyka własności intelektualnej
 • Prawa wyłączne do nowych odmian roślin
 • Własność intelektualna a podatki
 • Seminaria – dwa spośród trzech, do wyboru:
  • Prawo autorskie wobec nowych technologii
  • Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich
  • Prawo własności przemysłowej

Absolwent kierunku czyli kto?

Absolwent pozna kompleksowo tematykę własności intelektualnej –prawo autorskie wraz z prawami pokrewnymi, prawa z zakresu własności przemysłowej, skomercjalizowanych dóbr osobistych oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.