Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dr Bartosz Wołodkiewicz powołany do Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury

12 kwietnia 2024 r. dr Bartosz Wołodkiewicz, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW, został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości do Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Misją Komisji Kodyfikacyjnej jest wsparcie reform mających na celu przywrócenie praworządności. Zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej będzie opracowywanie projektów aktów normatywnych w zakresie ustroju sądownictwa i prokuratury. Przewodniczącym KKUSiP został prof. ucz. dr hab. Krystian Markiewicz z Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Bartosz Wołodkiewicz jest radcą prawnym oraz adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. Jest także członkiem Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości UŚ oraz Zespołu do spraw Prawa Prywatnego Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W 2022 r. był visiting scholar w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu oraz w Max-Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu. Dr Bartosz Wołodkiewicz jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego oraz porównawczego prawa procesowego cywilnego.