Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Kierunek studiów magisterskich (II stopnia) Humanitarian Action jest prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, we współpracy z uczelniami partnerskimi zrzeszonymi w Network on Humanitarian Action (NOHA). Studia są częścią programu wspólnych studiów magisterskich NOHA w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej (Joint Master's Programme in International Humanitarian Action).

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY

POZIOM KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIOWANIA

KOSZT    STUDIÓW(1)

25

2 lata

angielski

studia II stopnia

studia stacjonarne

12 000€ 

(1) Cena obejmuje cały program studiów (4 semestry)

Kadra

Roman Kuźniar
PROF. DR HAB.

Roman Kuźniar

Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Alojzy Nowak
PROF. DR HAB.

Alojzy Nowak

Wydział Zarządzania UW
Zdzisław Galicki
DR HAB. PROF. UW

Zdzisław Galicki

Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego
Patrycja Grzebyk
PROF. UCZ. DR HAB.

Patrycja Grzebyk

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Katarzyna Myszona—Kostrzewa
DR HAB.

Katarzyna Myszona—Kostrzewa

Zakład Prawa Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego
Dawid Sześciło
DR HAB.

Dawid Sześciło

Zakład Nauki Administracji
Zuzanna Kulińska—Kępa
DR

Zuzanna Kulińska—Kępa

Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego
Elżbieta Mikos—Skuza
DR

Elżbieta Mikos—Skuza

Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego

Cel studiów?

Celem studiów jest interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Będzie on także mógł prowadzić analizy, badania i diagnozy umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji politycznych.

Co oferujemy?

Profil studiów oferuje studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położyliśmy na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Łączymy elementy teoretyczne z praktycznymi, a zajęcia prowadzą czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszeni goście-praktycy sektora humanitarnego.


Studia mają zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny. Kształcą w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów zawiera szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Jakie możliwości daje NOHA?

Mobilność studiów

W ramach programu studiów studenci realizują dwa semestry mobilności.

  1. Pierwszy z nich (specjalizacja tematyczna) jest realizowany na jednej z uczelni konsorcjum NOHA w Europie.
  2. Drugi (specjalizacja regionalna) stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej.