Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 

Projekt Klas Akademickich rozpoczęliśmy w 2016 r., kiedy to nawiązaliśmy współpracę z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Za cel stawiamy sobie rozpowszechnianie tradycji polskiej myśli prawnej wśród młodych ludzi oraz stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju.

Każda Klasa Akademicka otrzymuje dwóch Opiekunów, których wybieramy spośród naszej kadry naukowej oraz studentów. Tworzymy atmosferę sprzyjającą pozyskiwaniu wiedzy, rozmowie, wymianie poglądów i dyskusji. Dzięki stałemu kontaktowi ze światem akademickim ułatwiamy także młodzieży dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. 

W ramach współpracy proponujemy uczniom, m.in.:

  1. Wizyty merytoryczne pracowników Wydziału Prawa i Administracji UW; (przykładowy temat zajęć: O pracy po prawie, na prawie i zgodnie z prawem).
  2. Wycieczki dydaktyczne do ważnych instytucji państwowych jak Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, ZUS, Trybunał Konstytucyjny.
  3. Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych dla uczniów naszych Klas Akademickich.

 

Konkursy

Czas na Twój Głos

Konkurs organizowany był we współpracy z PANem i przeznaczony był dla uczniów drugich oraz trzecich Klas Akademickich w roku szkolnym 2019/2020. Konkurs składał się z dwóch etapów:

  • I etap - test wiedzy z prawa wyborczego
  • II etap - drużynowa prezentacja zagadnienia „Czy wybory powinny być obowiązkowe? Wady i zalety instytucji przymusu wyborczego".

 

Konkursu im. prof. Kuleszy Warszawa 2030

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych i polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej dotyczącej Warszawy 2030. Jego celem było rozwijanie twórczej inicjatywy młodzieży, pomysłowości i wiary we własne siły oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania tez i wniosków. 

 

Ogólnopolski Turniej Negocjacyjny Liceów

Od dwóch lat organizujemy dwuetapowy Ogólnopolski Turniej Negocjacyjny Liceów, który ma na celu propagowanie wśród młodych ludzi wiedzy na temat negocjacji i mediacji. Konkursowi towarzyszą warsztaty mediacyjne prowadzone przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW.

W Turnieju biorą udział zespoły składające się z uczniów Klas Akademickich, które prowadzą wzajemne negocjacje w ramach scenariuszy opracowanych przez Koło Naukowe. Po upływie wyznaczonego czasu przyznawane są punkty za wynegocjowane postanawiania, pozwalające wyłonić zwycięzców.

 

II LO im. Stefana Batorego w Warszawie

Adres:
ul. Myśliwiecka 6
00-459 Warszawa

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Adres:
ul. Polna 5
00-625 Warszawa

XLI LO im. Joachima Lelewela w Warszawie

Adres:
ul. Kiwerska 3
01-682 Warszawa

XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Adres:
ul. Platynowa 1
00-808 Warszawa

XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa

Adres:
ul. Zakrzewska 24
00-737 Warszawa

XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie

Adres:
ul. Smolna 30
Warszawa

III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

Adres:
ul.Rogalińska 2
01-206 Warszawa

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

Adres:
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

VIII LO im. Króla Władysława IV w Warszawie

Adres:
ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

Adres:
ul. Międzyborska 64/70
04 - 010 Warszawa

I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Adres:
Al. Racławickie 26
20-043 Lublin

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

Adres:
ul. Bernatowicza 4
18-400 Łomża

VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Adres:
ul. Kilińskiego 25
26-600 Radom

II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Adres:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 9
25-366 Kielce

II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce

Adres:
ul. R.Traugutta 2
07-410 Ostrołęka

IXX LO im. Powstańców Warszawy

Adres:
ul. Zbaraska 1
04-014 Warszawa

I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

Adres:
ul. Mieczysława Sasina 33
05-200 Wołomin