Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nazwa Koła Naukowego:

Opiekun naukowy:

 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

  dr hab. Rafał Stankiewicz

  Zarząd: 

  Sebastian Juszczak - Prezes Zarządu

  Marcelina Sługocka - Wiceprezes Zarządu, Skarbnik 

  Jakub Czekała - Wiceprezes Zarządu 

  Weronika Wojturska - Sekretarz