Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nazwa Koła Naukowego:

Opiekun naukowy:

 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

  prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

  Zarząd: 

  Sebastian Juszczak - Prezes Zarządu

  Marcelina Sługocka - Wiceprezes Zarządu, Skarbnik 

  Jakub Czekała - Wiceprezes Zarządu 

  Weronika Wojturska - Sekretarz

 • Rada Kół Naukowych WPiA UW

  Prezydium w roku akademickim 2019/2020
  Hubert Taładaj - Przewodniczący
  Krzysztof Jaworski - Wiceprzewodniczący
  Monika Świderska - Wiceprzewodnicząca

   

  Dobrowolne porozumienie kół naukowych działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, funkcjonujące od roku akademickiego 2002/2003. W ramach RKN działają trzy organy: Zgromadzenie Prezesów (najwyższy organ Rady, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich kół naukowych Wydziału), Prezydium (do niego należą sprawy nienależące do kompetencji innych organów, m.in. przeprowadzanie podziałów środków finansowych na rzecz studenckiego ruchu naukowego) i Komisja Rewizyjna (czuwa nad realizacją uchwał Zgromadzenia Prezesów i Prezydium oraz ocenia działalność Prezydium w procedurze udzielenia absolutorium przez Zgromadzenie Prezesów).

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa

  dr hab. Aleksander Gubrynowicz

  Zarząd:

  Jakub Jaros - Prezes Zarządu,
  Dominik Światkowski - Wiceprezes Zarządu,
  Kinga Grzelczak - Pełnomocnik ds. naukowych
  Mateusz Pawlikowski - Sekretarz
  Maciej Teodorczyk - Skarbnik

   

  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa, działające nieprzerwanie od 2006 roku, od początku swojej działalności za swój podstawowy cel uznaje promowanie wszelkiej wiedzy związanej z szeroko pojętą sztuką dyplomacji, a także implikacjami, jakie może ona kreować dla innych dziedzin nauki. Dzięki wsparciu Opiekuna Koła, dr. hab. Aleksandra Gubrynowicza, adiunkta w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW, organizacja rozmaitych projektów z pogranicza prawa i dyplomacji cechuje się świetnym podłożem merytorycznym, a sam ich przebieg oraz poruszenie, jakie wywołują, są dowodem niesłabnącego zainteresowania podejmowaną tematyką, czego dowodzi również ciągły napływ nowych członków, wyrażających chęć prowadzenia swojego naukowego i zawodowego rozwoju właśnie w oparciu o działalność w Kole.

 • Koło Naukowe Cyberprzestrzeni i Social Media

  dr hab. Arwid Mednis

  Zarząd: 

  Szymon Piotrowski — Prezes Zarządu
  Olga Cabak — Wiceprezes ds. współpracy zewnętrznej
  Kuba Obuchowski — Wiceprezes ds. public relations
  Ewa Gutkowska — Wiceprezes ds. merytorycznych
  Jan Krajewski — Sekretarz Zarządu

   

  Koło Naukowe Cyberprzestrzeni i Social Media skupia się na szeroko pojętej tematyce sfery, w której prawo spotyka się z internetem. W swojej działalności poruszamy przede wszystkim tematy takie jak: prywatność w sieci, cyberbezpieczeństwo, mechanizmy profilowania, świadome korzystanie z internetu. Zdajemy sobie także sprawę z problemów społecznych, jakie implikuje normowanie (lub nie) cyberprzestrzeni, i staramy się zajmować się również nimi. Do wszystkich omawianych zagadnień podchodzimy szeroko, bo wierzymy, że aby zrozumieć dobrze świat internetu, należy poznać go z różnych perspektyw, nie tylko tej stricte prawniczej.

 • Koło Naukowe In Altum

  prof. ucz. dr hab. Tatiana Chauvin

  Zarząd:

  Hubert Taładaj - Prezes
  Jakub Brejdak - I Wiceprezes
  Agnieszka Wójcik - II Wiceprezes
  Adam Alaszkiewicz - Sekretarz Generalny
  Karol Wojtas - Skarbnik
  Daniel Bator, Maciej Furmanek, Anna Molenda, Joanna Piskorz - Członkowie Zarządu

   

  Koło Naukowe In Altum to inicjatywa studencka zajmująca się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz merytorycznej i rzetelnej debaty publicznej, działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło istnieje od 13 listopada 2017 r. - w ramach swojej dotychczasowej działalności organizowało liczne spotkania merytoryczne ze znakomitymi gośćmi o zróżnicowanej tematyce prawnej i społecznej, debaty oksfordzkie i warsztaty dla olimpijczyków z wiedzy o społeczeństwie.

 • Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej

  prof. ucz. dr hab. Ryszard Piotrowski

  Zarząd: 

  Szymon Grzeszyk - Prezes
  Joanna Rutkowska - Wiceprezes
  Piotr Brzostek - Skabnik
  Julia Sochacka - Sekretarz
  Maria Kozłowska - Członek Zarządu

   

  Nasza organizacja zrzesza osoby zainteresowane prawem, a szczególnie patrzeniem na nie w nieco szerszym kontekście. Celem inicjatywy jest popularyzacja porównawczych studiów nad prawem, a także zwiększenie potencjału naukowego wydziału, m.in. poprzez organizację licznych spotkań z interesującymi gośćmi, podejmowanie się pisania artykułów naukowych, branie udziału w konferencjach czy też organizację własnych konferencji.

 • Koło Naukowe Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu

  dr Rafał Morek

  Zarząd:

  Prezes: Emilia Banaś
  Wiceprezes: Agata Motyka
  Wiceprezes: Aleksandra Lipowska
  Skarbnik: Magdalena Gaca
  Sekretarz: Tadeusz Pyzel

   

  Jedna z największych i najstarszych organizacji studenckich na Wydziale Prawa i Administracji UW, zajmująca się szeroko rozumianą problematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Koło organizuje regularne, cotygodniowe spotkania, na których rozgrywane są symulacje negocjacji. 

 • Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej Ius et Civitas

  prof. dr hab. Adam Bosiacki

  Zarząd:

  Prezes - Kamil Słomiński
  Wiceprezes ds. finansowych - Krzysztof Jaworski
  Wiceprezes ds. organizacyjnych - Krzysztof Osiński

   

  Koło Naukowe Ius et Civitas należy do najstarszych na Wydziale. Organizujemy spotkania i konferencje dotyczące zagadnień związanych z doktrynami polityczno-prawnymi. Stawiamy na aktywny rozwój naukowy.

 • Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  prof. ucz. dr hab. Cezary Banasiński

  Zarząd:

  Jan Siesicki - Prezes Zarządu
  Magdalena Żalińska - Wiceprezes Zarządu
  Paulina Alicja Wieteska - Wiceprezes Zarządu
  Karol Kanclerz - Członek Zarządu
  Jakub Sobieski - Członek Zarządu

   

  Celem naszej działalności jest propagowanie tej prężnie rozwijającej się dziedziny prawa. Naszym założeniem jest nie tylko poświecenie uwagi teoretycznym aspektom prawa ochrony konkurencji i konsumentów, ale przede wszystkim położenie nacisku na rozwój praktycznych umiejętności, szczególnie istotnych z punktu widzenia przyszłej praktyki zawodowej.

 • Koło Naukowe Prawa Bankowego

  prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

  Zarząd: 

  Aleksandra Grześkowiak - Prezes Zarządu
  Katarzyna Bukalska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
  Filip Książczak - Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
  Paulina Kucharska - Członek Zarządu ds. PR
  Filip Sobociński - Członek Zarządu ds. Marketingu

   

  Koło Naukowe Prawa Bankowego, założone w 2002 roku, jest obecnie jednym z największych kół naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletnia tradycja, profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny organizowanych wydarzeń pozwalają nam cieszyć się dużą rozpoznawalnością w środowisku akademickim oraz biznesowym. W swojej działalności współpracujemy z największymi kancelariami prawnymi, bankami i instytucjami publicznymi, czego efektem są liczne warsztaty, wykłady oraz spotkania organizowane w ramach projektów: ABC Prawa Bankowego, Akademia Prawa Bankowego, Projekt Kariera, a także podczas Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych.

   

  Dodatkowy opiekun KN: dr Paweł Widawski

 • Koło Naukowe Prawa Europejskiego

  prof. ucz. dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

  Zarząd:

  Monika Woźniak - Prezeska
  Ariel Sławiński, Hubert Taładaj - Wiceprezesi
  Justyna Kanas, Karolina Szymońska - Członkinie Zarządu
  Witold Janas - Członek Zarządu

   

  Skupiamy studentów zainteresowanych prawem Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Naszym celem jest kształtowanie świadomości prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego. Podejmujemy działania naukowe na forum Uniwersytetu Warszawskiego, ale staramy się także współpracować z instytucjami zajmującymi się problemami europejskimi.

 • Koło Naukowe Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej

  prof. ucz. dr hab. Tatiana Chauvin

  Zarząd:

  Natalia Gałązka - prezes

  Paulina Perkowska - wiceprezes 

  Dominik Światkowski - wiceprezes 

  Weronika Kuzara - sekretarz

  Magdalena Oleksik - skarbnik

   

  Koło Naukowe Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej powstało w roku akademickim 2010/2011, a po reaktywacji w 2017 roku wróciło z jeszcze większą energią do działania i nowymi pomysłami. Organizujemy spotkania i wykłady o charakterze komparatystycznym z praktykami renomowanych kancelarii oraz przedstawicielami kadry akademickiej. Koło Naukowe Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej zauważa potrzebę poznawania i podejmowania prób rozwiązania dylematów prawnych powstających w oparciu o różne systemy prawne w celu dostrzeżenia skutków istniejących różnic na gruncie praktyki i chce stworzyć pole do dyskusji na ten temat na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Legislator"

  prof. dr hab. Marek Zubik

  Zarząd: 

  Kamil Kapica - Prezes Zarządu
  Jakub Ferek - Wiceprezes Zarządu
  Katarzyna Cłapińska - Sekretarz
  Michał Ilasz - Członek Zarządu 

   

  KNPK Legislator jest inicjatywą zrzeszającą studentów zainteresowanych prawem konstytucyjnym, wyborczym oraz procesem legislacyjnym. Poprzez organizację spotkań merytorycznych, seminariów badawczych oraz działalność naukową, Legislator porusza najbardziej aktualne problemy konstytucjonalizmu i bieżącej debaty publicznej. Założyciel Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego oraz inicjator Zjazdów Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. 

  Dodatkowy opiekun: dr Jan Podkowik

 • Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Ius et Medicina"

  dr hab. Maria Boratyńska

  Zarząd:

  Anna Purchała - Prezes
  Aleksandra Michalska - Wiceprezes oraz Sekretarz 
  Bartłomiej Gorczycki - Skarbnik

   

  Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” zrzesza studentów zainteresowanych szeroko pojętym prawem medycznym i farmaceutycznym. Współpracuje z innymi kołami naukowymi zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego jak i WUMu oraz kancelariami i firmami farmaceutycznymi. Spotkania organizowane są w formie wykładów oraz warsztatów.

 • Koło Naukowe Prawa Pracy WPiA UW

  dr hab. Michał Raczkowski

  Zarząd:

  Paulina Wolszczak - Prezeska
  Kacper Królikowski - Wiceprezes
  Anna Czeboćko - Wiceprezeska
  Artur Wojtyński - Wiceprezes

   

  Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie i promocja wiedzy z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.  Cel ten chcemy osiągać poprzez wspólne badanie, analizę i dyskusję nad obecnymi i projektowanymi rozwiązaniami wpływającymi na kształt prawa pracy w Polsce.

 • Koło Naukowe Prawa Procesowego

  prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka

  Zarząd:

  Arkadiusz Domasat (Prezes Zarządu KNPProces)

  Gabriela Gracjasz (Wiceprezeska ds. Procesu Karnego)

   Aleksander Leszczyński (Wiceprezes ds. Procesu Cywilnego)

   Marta Czekalska (Sekretarz i Skarbnik)

   

  Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW swoją działalnością naukową obejmuje proces karny oraz postępowanie cywilne. Umożliwia studentom oraz studentkom prawa pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności poprzez organizację warsztatów, spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz przeprowadzanie symulacji rozpraw i posiedzeń. Do tradycji Koła należy również organizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej.

   

  Opiekun dodatkowy: 

  prof. dr hab. Karol Weitz
  dr Marcin Cieśliński
  dr Katarzyna Girdwoyń
  dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska

   

 • Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit

  prof. ucz. dr hab. Jakub Urbanik

  Antonina Dębska - Prezeska Koła
  Zuzanna Nowicka - Wiceprezeska Koła
  Dominika Kuna - Administratorka Koła
  Aleksandra Musiał - Skarbniczka Koła
  Alicja Rojan - Członkini Zarządu Koła

   

  Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit działa na Uniwersytecie Warszawskim od roku akademickiego 2017/2018. Zajmujemy się prawami człowieka, tworzymy przestrzeń do dyskusji na społecznie istotne tematy (cykl spotkań "Na gruncie Uniwersytetu").

 • Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych

  prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

  Prezes - Bartosz Rytel;
  Wiceprezes - Jan Ośka;
  Wiceprezes - Michał Tokarz,
  Członek Zarządu - Paulina Rudzińska,
  Członek Zarządu - Marlena Kudła,
  Członek Zarządu - Konrad Nazarowski

   

  Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych od przeszło 10 lat przyciąga studentów zainteresowanych tematyką regulacji transakcji M&A, funduszy inwestycyjnych, instrumentów finansowych czy private equity.  Dzięki zapałowi członków oraz nieocenionemu wsparciu Kancelarii Partnerskich w ubiegłych latach z powodzeniem udało się zorganizować projekty takie jak: Rynkologia, Corporate Law Academy oraz Turniej Prawa Rynków Kapitałowych. 

 • Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka

  prof. ucz. dr hab. Marcin Wiącek

  Klaudia Kowalczyk – Prezeska
  Monika Woźniak – Wiceprezeska
  Martyna Pustoszkin – Sekretarz
  Aleksandra Kochman – Skarbniczka

   

  Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka jest organizacją studencką powołaną do życia w 2007 r., działającą przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Koło zrzesza studentki i studentów Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowanych zdobywaniem i pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu praw i wolności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy prawniczej, a także rozważających w przyszłości pracę w organizacjach pozarządowych lub strukturach rządowych bądź międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka. 

 • Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych

  dr hab. Magdalena Szczepańska

  Jan Wojciechowski prezes Koła
  Kamil Słomiński wiceprezes do spraw ubezpieczeń społecznych i sekretarz Koła
  Jakub Wysocki wiceprezes do spraw ubezpieczeń gospodarczych
  Pauliny Czeredys wiceprezes do spraw promocji
  Magdalenę Dobosz wiceprezes do spraw finansowych

   

  KoNUSiG działa od 2007 r. Zajmujemy się ubezpieczeniami gospodarczymi i społecznymi. Rozwijamy swoje zainteresowania i pogłębiamy wiedzę poprzez spotkania z ekspertami, dyskusje, wyjazdy na konferencje i publikacje. Staramy się wspierać Katedrę Prawa Ubezpieczeń w organizacji wydarzeń i realizacji projektów naukowych, a także pomagać studentom w przygotowaniach do egzaminu z prawa ubezpieczeń społecznych. Jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszamy wszystkich w nasze szeregi! :)

 • Koło Naukowe Prawa Sportowego "Ius et Sport"

  prof. ucz. dr hab. Andrzej Wach

  Michał Liszka - prezes zarządu,
  Hubert Taładaj - viceprezes,
  Piotr Iwańczyk - viceprezes,
  Adam Mikoś - członek zarządu,
  Jakub Osuch - członek zarządu,
  Jakub Trojanowski - członek zarządu,
  Artur Sadowski - członek zarządu

   

  Grupa pasjonatów łącząca swoje zainteresowanie sportem ze swoim przyszłym zawodem. Dążymy do popularyzacji prawa sportowego oraz zwiększenia świadomości prawnej na rynku sportowym. Staramy się jednak patrzeć na sport szeroko, nie tylko od strony prawnej, ale również z punktu widzenia samych sportowców, dziennikarzy, agentów, prezesów klubów i związków,czy osób funkcyjnych wpływających na kształt współczesnej rywalizacji sportowej.

   

  Dodatkowy opiekun naukowy koła:
  dr Karolina Tetłak

 • Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej

  dr Paweł Skuczyński

  Błażej Szulecki (prezes),
  Karolina Ponikowska (wiceprezes),
  Marcelina Sługocka (członek zarządu)

   

  Celem Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej jest szerzenie kultury prawnej oraz upowszechnianie etyki prawniczej wśród studentów prawa.

 • LAW & ART

  Magdalena Komorowska (Prezeska Zarządu),
  Karolina Miłkowska (Wiceprezeska Zarządu),
  Kamil Siekierzyński (Sekretarz Zarządu),
  Karolina Ponikowska (Skarbniczka Zarządu),
  Małgorzata Król (Członkini Zarządu),
  Katarzyna Cłapińska (Członkini Zarządu)

   

  Interdyscyplinarny projekt naukowy pogłębiający wiedzę z pogranicza prawa, sztuki i ekonomii skierowany do studentów i doktorantów prawa, historii sztuki, ekonomii oraz studentów uczelni artystycznych. 

   

  Opiekun naukowy koła:
  dr Kamil Kopania

 • Koło Naukowe Własności Intelektualnej WPIA UW

  prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

  Zarząd:
  Aleksandra Janas (Prezes Zarządu),
  Magdalena Piśko (Wiceprezes Zarządu),
  Weronika Judka, Magdalena Koneczna, Kacper Manasterski, Daria Siembida, Zofia Szewczuk (Członkowie Zarządu)

   

  Celem naszego Koła jest organizowanie i rozwijanie życia naukowego, propagowanie i pogłębianie wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej, szerzenie kultury prawnej oraz uświadamianie społeczności studenckiej potrzeby poszanowania praw własności intelektualnej.
  Tematem działalności Koła jest ochrona dóbr niematerialnych, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji, prawo nowych technologii, Internetu, IT a także prawo telekomunikacyjne, prawo reklamy i  e-biznesu.
  W ramach działalności Koła organizujemy spotkania naukowe, konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i warsztaty oraz nieodłącznie związany ogólnopolski konkurs z wiedzy o prawie własności intelektualnej – IP Challenge.

 • Koło Naukowe Białego Wywiadu

  prof. ucz. dr hab. Paweł Waszkiewicz

  Zarząd:
  Katarzyna Bayer - Prezes Zarządu
  Marta Czekalska - Wiceprezes Zarządu
  Stanisław Rabczuk - Sekretarz 
  Paulina Kargul - Skarbnik
  Hubert Dębniak - Członek Zarządu

   

  Koło Naukowe Białego Wywiadu skupia studentów zainteresowanych tematyką open-source intelligence oraz wykorzystywaniem mediów społecznościowych w pozyskiwaniu informacji. Uważamy, że w pracy współczesnego prawnika niezbędne jest sięganie do narzędzi pozwalających w prosty sposób zdobycie informacji uwiarygadniających własne tezy i strategie sądowe. Z uwagi na rozwój mediów społecznościowych zwracamy również szczególną uwagę na wpływ świata wirtualnego na sądową rzeczywistość. Koło cyklicznie organizuje wykłady oraz spotkania z teoretykami i praktykami opowiadającymi o swojej pracy, która często przenika się lub jest ściśle związana z zawodami prawniczymi. Jednocześnie poprzez warsztaty staramy się popularyzować wiedzę, jak dbać o własne bezpieczeństwo i prywatność w sieci.

 • Kryminologiczne Koło Naukowe im. Stanisława Batawii

  dr Agnieszka Gutkowska

  Zarząd:
  Prezes: Emilia Jankiewicz
  Wiceprezes: Aleksandra Mirecka
  Wiceprezes: Beata Wilczopolska
  Sekretarz: Julia Szcześniak
  Członek : Wiktor Wojnar
  Członek: Aleksandra Krupa
  Członek: Gabriela Pendras

   

  Celem naszego Koła jest pogłębianie wiedzy w zakresie: kryminologii, kryminalistyki, prawa karnego oraz innych nauk pokrewnych. Cenimy sobie osobiste zaangażowanie wszystkich członków naszego Koła. Dbamy o przyjazną i sprzyjającą integracji atmosferę.

   

  Dodatkowy opiekun naukowy koła:
  dr Małgorzata Dziewanowska

 • Koło Naukowe Zespół Prawa Latynoamerykańskiego

  dr Karolina Tetłak

  Zarząd:
  Anna Urbaniak - Prezes
  Małgorzata Żuk - Wiceprezes
  Kacper Iwanowski - Wiceprezes

   

  W ramach Zespołu Prawa Latynoamerykańskiego tworzymy projekt Warsaw Latin Convention. Działalność WLC opieramy na trzech filarach: prawniczym, gospodarczym i społecznym. Naszym celem jest promocja i rozwój relacji prawno-gospodarczych oraz akademickich pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami oraz kancelariami w Polsce i Ameryce Łacińskiej.

   

  Dodatkowy opiekun naukowy koła:
  dr Piotr Grzebyk

 • Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii WPiA UW

  prof. dr hab. Wojciech Kocot

  Zarząd:
  Magdalena Piśko - Prezes,
  Kacper Manasterski – Wiceprezes,
  Monika Gac – Członkini zarządu,
  Zuzanna Choińska - Członkini zarządu,
  Jan Duthel - Członek zarządu,
  Mikołaj Ostoja-Ciemny - Członek zarządu.

   

  Nasze Koło zajmuje się zastosowaniami nowych technologii oraz badaniem regulacji prawnych z nimi związanych. Podejmuje między innymi takie zagadnienia jak blockchain, Big Data, cyberbezpieczeństwo, E-sport, Internet Rzeczy, FinTech, AI, czy cloud computing. 
  W ramach działalności organizujemy spotkania otwarte z ekspertami, konferencje i wyjazdy na wydarzenia. 

 • Koło Naukowe Historii Prawa „Iustitias Vestras Iudicabo”

  dr Andrzej Bielecki

  Zarząd:

  Błażej Bawolik - Prezes
  Igor Łapin - Wiceprezes
  Przemysław Majkowski - Sekretarz
  Daniel Grandys - Skarbnik
  Piotr Romaniuk - członek Zarządu

   

  Nasze Koło ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu historii prawa polskiego i powszechnej historii państwa i prawa.
  W tym celu organizujemy spotkania merytoryczne na naszym Wydziale i prowadzimy działalność w mediach społecznościowych.

 • Koło Naukowe Prawa Spółek

  Członkowie zarządu:

  Mateusz Sus- Prezes Koła

  Konrad Grussy- Wiceprezes Koła

  Tina Karwowska- Wiceprezes Koła

  Jakub Sitarski- Skarbnik

  Bartosz Tulej- Sekretarz

  Anna Molenda- Członkini

   

  Koło Naukowe Prawa Spółek działające na Wydziale Prawa i Administracji UW jest organizacją studencką przyciągającą studentów zainteresowanych zarówno tematyką spółek prawa handlowego, jak i zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki pomocy nauczycieli akademickich oraz licznych kancelarii organizujemy spotkania o różnorodnej tematyce, które mają pogłębić wiedzę studentów oraz umożliwić im skonfrontowanie wiedzy teoretycznej, jaką nabywa się na studiach, z doświadczeniami praktyków. Koło prócz organizacji pojedynczych spotkań i warsztatów organizuje również całe cykle tematyczne oraz ogólnopolskie konferencje poświęcone prawu spółek.

   

   

  Opiekunowie koła:

  Dr hab. Dominika Wajda

  Prof. dr hab. Adam Opalski

 • Koło Naukowe Praw Zwierząt

  dr Anna Zientara

  Zarząd:

  Prezes: Patrycja Zgardzińska
  Prezes: Jagoda Sobczak
  Wiceprezes: Klaudia Waruszewska
  Skarbnik: Dominika Stangrett
  Sekretarz: Ofelia Paczosa
  Członek zarądu: Olga Kurek
  Członek zarądu: Marta Bizan

   

  Koło Naukowe Praw Zwierząt zostało założone pod koniec 2020 roku. Celem naszego koła jest nakreślanie, analizowanie i debata nad problemami współczesnej legislacji związanej z ochroną praw zwierząt oraz zwiększanie świadomości prawnej w tej dziedzinie

 • Utriusque Iuris

  dr hab. Jan Rudnicki

  Koło naukowe prawa rzymskiego i kanonicznego "Utriusque Iuris" jest drugim najstarszym kołem na WPiA UW, działa nieprzerwanie już od 1997 r. W niemal każdą środę odbywają się spotkania merytoryczne poświęcone tematyce szeroko rozumianego prawa prywatnego i nie tylko. Do tradycji koła należy również organizowanie konkursu prawa rzymskiego Ius Controversum oraz obozu zerowego "Poronin" dla nowo przyjętych studentów, a także spotkań o charakterze integracyjnym dla wszystkich członków, sympatyków koła i zainteresowanych.

   

  Skład zarządu:

  Prezes - Paulina Golańska

  Wiceprezes - Maria Lipiec

  Wiceprezes - Eliza Chojecka

  Sekretarz - Maciej Wilk

  Skarbnik - ALeksandra Sitkiewicz

  Członek zarządu - Joanna Głowacka

 • Koło Naukowe Niemieckiej Myśli Prawnej

  prof. ucz. dr hab. Adam Szafrański dr hab. Łukasz Żelechowski

  W marcu 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego powstało Koło Naukowe Niemieckiej Myśli Prawnej. Statutowymi celami naszego Koła są: pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, a także doktryn prawnych i judykatury krajów niemieckojęzycznych oraz szerzenie kultury prawnej. Cele te zamierzamy realizować poprzez organizację prelekcji, konferencji naukowych, warsztatów oraz innych projektów merytorycznych.

 • Koło Naukowe Proces karny w praktyce

  Zarząd:

  Bartosz Dąbrowa - Prezes Zarządu

  Agata Starkowska - Wiceprezeska Zarządu

  Hubert Wróbel - Wiceprezes Zarządu

  Piotr Dalczyński - Sekretarz Zarządu

  Anna Kaczmarek - Członkini Zarządu

  Aleksandra Sitkiewicz - Członkini Zarządu

  Norbert Zarosa - Członek Zarządu

   

  Celem naszego koła jest promowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego zarówno wśród Członków/Członkiń Koła jak i społeczności akademickiej, a także poszerzanie wiedzy z dziedzin pokrewnych, w szczególności prawa karnego materialnego, kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej. 

   

  W ramach działalności koła naukowego będziemy skupiać się na rozwijaniu umiejętności praktycznych poprzez ciekawe warsztaty, symulacje czy wizyty studyjne!

 • Studenckie Koło Nauk Penalnych

  dr hab. Magdalena Błaszczyk

  Zarząd:
  Agata Starkowska - I prezes
  Jakub Cugier - II prezes
  Aleksandra Zalewska - wiceprezes 
  Karolina Kałęka - sekretarz
  Norbert Zarosa - skarbnik 

 • Koło Naukowe Zawodów Prawniczych

  prof. ucz. dr hab. Tadeusz Zembrzuski

  Zarząd:

  Prezes – Jędrzej Ćwikowski
  Wiceprezes ds. współpracy adwokackiej – Jan Góra
  Wiceprezes ds. współpracy radcowskiej – Mikołaj Matusiak
  Wiceprezes ds. współpracy komorniczej – Karolina Hilt
  Wiceprezes ds. współpracy notarialnej – Martyna Buko
  Członek Zarządu ds. PR/social mediów – Magdalena Cegiełka, Bartosz Buniowski
  Sekretarz/skarbnik – Maciej Narożny

   

  Opis:

  Koło Naukowe Zawodów Prawniczych utworzono w związku z nawiązaniem i pogłębianiem współpracy WPiA UW z prawniczymi samorządami zawodowymi - adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i notariuszy. Głównym celem działalności Koła jest wzmocnienie relacji między społecznością studencką a środowiskiem samorządowym, aby już w trakcie studiów prawniczych możliwe stało się poznanie uwarunkowań i realiów pracy prawników wykonujących poszczególne zawody prawnicze, a po studiach –świadome i przemyślane dokonanie wyboru drogi zawodowej. Koło realizuje swoje cele w szczególności przez organizowanie różnorodnych spotkań studentów z przedstawicielami samorządów i  i koordynację udziału studentów w wybranych zajęciach na aplikacjach zawodowych.

 • Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin

  Skład zarządu 2023/24:  

  Przewodnicząca - Zuzanna Pudło
  Wiceprzewodnicząca - Maria Kłusek
  Wiceprzewodniczący - Mateusz Kulig
  Skarbnik - Maria Czarnik
  Sekretarz - Zofia Juszczyk
  Sekretarz - Aleksandra Korniluk  Głównym celem koła jest pogłębianie wiedzy jego członków o prawie, ekonomii i kulturze Państwa Środka, a także pielęgnowanie współpracy polsko-chińskiej. Założenia projektu realizowane są poprzez uczestnictwo, a także organizację wraz z uczelnią partnerską po stronie chińskiej konferencji naukowych, wykładów, warsztatów i międzynarodowej wymiany studenckiej.

 • Koło Naukowe Prawa Podatkowego

  prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Koło Naukowe Prawa Podatkowego UW, działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 1999 roku. Opiekunem Koła jest prof. Witold Modzelewski. Organizujemy spotkania merytoryczne we współpracy z Katedrą Prawa Finansowego UW, jak również z kancelariami prawnymi czy podmiotami z branży konsultingowej. Ponadto nawiązujemy współpracę z kołami naukowymi prawa podatkowego z innych uczelni w ramach projektu „Mosty podatkowe”, a także należymy do nowo powstającego stowarzyszenia zrzeszającego liczne uczelnie wyższe z całej Polski. Wspieramy również społeczność koła w znalezieniu praktyk z obszaru prawa podatkowego.

 • Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Azji Wschodniej

  dr hab. Piotr Grzebyk

  Skład zarządu 2023/24:  
  Przewodnicząca - Katarzyna Borowiec
  Wiceprzewodniczący - Grzegorz Wasielewski
  Skarbnik -  Aleksandra Korniluk
  Członkini zarządu - Maria Patorska
  Członek zarządu - Mateusz Kulig

   

  Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Azji Wschodniej, którego głownym projektem jest Asia Pacific-Poland Association (APPA), zrzesza studentów pragnacych poszerzyć wiedzę na temat Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem HongKongu. Skupiamy się między innymi na rozwoju gospodarczym, społecznym oraz prawnym krajów Azji Wschodniej. W ramach działań koła tworzymy interesujące spotkania zgłębiające się w powyższą tematykę. Zależy nam też na wskazaniu jak Polska może nawiązywać relacje z Azją Wschodnią i jak oba regiony mogą uczyć się od siebie w różnych aspektach życia.