Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nazwa Koła Naukowego:

Opiekun naukowy:

 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

  dr hab. Rafał Stankiewicz

  Zarząd: 

  Sebastian Juszczak - Prezes Zarządu

  Marcelina Sługocka - Wiceprezes Zarządu, Skarbnik 

  Jakub Czekała - Wiceprezes Zarządu 

  Weronika Wojturska - Sekretarz

 • Rada Kół Naukowych WPiA UW

  Prezydium w roku akademickim 2019/2020
  Hubert Taładaj - Przewodniczący
  Krzysztof Jaworski - Wiceprzewodniczący
  Monika Świderska - Wiceprzewodnicząca

   

  Dobrowolne porozumienie kół naukowych działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, funkcjonujące od roku akademickiego 2002/2003. W ramach RKN działają trzy organy: Zgromadzenie Prezesów (najwyższy organ Rady, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich kół naukowych Wydziału), Prezydium (do niego należą sprawy nienależące do kompetencji innych organów, m.in. przeprowadzanie podziałów środków finansowych na rzecz studenckiego ruchu naukowego) i Komisja Rewizyjna (czuwa nad realizacją uchwał Zgromadzenia Prezesów i Prezydium oraz ocenia działalność Prezydium w procedurze udzielenia absolutorium przez Zgromadzenie Prezesów).

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa

  dr hab. Aleksander Gubrynowicz

  Zarząd:

  Jakub Jaros - Prezes Zarządu,
  Dominik Światkowski - Wiceprezes Zarządu,
  Kinga Grzelczak - Pełnomocnik ds. naukowych
  Mateusz Pawlikowski - Sekretarz
  Maciej Teodorczyk - Skarbnik

   

  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa, działające nieprzerwanie od 2006 roku, od początku swojej działalności za swój podstawowy cel uznaje promowanie wszelkiej wiedzy związanej z szeroko pojętą sztuką dyplomacji, a także implikacjami, jakie może ona kreować dla innych dziedzin nauki. Dzięki wsparciu Opiekuna Koła, dr. hab. Aleksandra Gubrynowicza, adiunkta w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW, organizacja rozmaitych projektów z pogranicza prawa i dyplomacji cechuje się świetnym podłożem merytorycznym, a sam ich przebieg oraz poruszenie, jakie wywołują, są dowodem niesłabnącego zainteresowania podejmowaną tematyką, czego dowodzi również ciągły napływ nowych członków, wyrażających chęć prowadzenia swojego naukowego i zawodowego rozwoju właśnie w oparciu o działalność w Kole.

 • Koło Naukowe Cyberprzestrzeni i Social Media

  dr Arwid Mednis

  Zarząd: 

  Szymon Piotrowski — Prezes Zarządu
  Olga Cabak — Wiceprezes ds. współpracy zewnętrznej
  Kuba Obuchowski — Wiceprezes ds. public relations
  Ewa Gutkowska — Wiceprezes ds. merytorycznych
  Jan Krajewski — Sekretarz Zarządu

   

  Koło Naukowe Cyberprzestrzeni i Social Media skupia się na szeroko pojętej tematyce sfery, w której prawo spotyka się z internetem. W swojej działalności poruszamy przede wszystkim tematy takie jak: prywatność w sieci, cyberbezpieczeństwo, mechanizmy profilowania, świadome korzystanie z internetu. Zdajemy sobie także sprawę z problemów społecznych, jakie implikuje normowanie (lub nie) cyberprzestrzeni, i staramy się zajmować się również nimi. Do wszystkich omawianych zagadnień podchodzimy szeroko, bo wierzymy, że aby zrozumieć dobrze świat internetu, należy poznać go z różnych perspektyw, nie tylko tej stricte prawniczej.

 • Koło Naukowe In Altum

  dr hab. Tatiana Chauvin

  Zarząd:

  Hubert Taładaj - Prezes
  Jakub Brejdak - I Wiceprezes
  Agnieszka Wójcik - II Wiceprezes
  Adam Alaszkiewicz - Sekretarz Generalny
  Karol Wojtas - Skarbnik
  Daniel Bator, Maciej Furmanek, Anna Molenda, Joanna Piskorz - Członkowie Zarządu

   

  Koło Naukowe In Altum to inicjatywa studencka zajmująca się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz merytorycznej i rzetelnej debaty publicznej, działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło istnieje od 13 listopada 2017 r. - w ramach swojej dotychczasowej działalności organizowało liczne spotkania merytoryczne ze znakomitymi gośćmi o zróżnicowanej tematyce prawnej i społecznej, debaty oksfordzkie i warsztaty dla olimpijczyków z wiedzy o społeczeństwie.

 • Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej

  dr hab. Ryszard Piotrowski

  Zarząd: 

  Szymon Grzeszyk - Prezes
  Joanna Rutkowska - Wiceprezes
  Piotr Brzostek - Skabnik
  Julia Sochacka - Sekretarz
  Maria Kozłowska - Członek Zarządu

   

  Nasza organizacja zrzesza osoby zainteresowane prawem, a szczególnie patrzeniem na nie w nieco szerszym kontekście. Celem inicjatywy jest popularyzacja porównawczych studiów nad prawem, a także zwiększenie potencjału naukowego wydziału, m.in. poprzez organizację licznych spotkań z interesującymi gośćmi, podejmowanie się pisania artykułów naukowych, branie udziału w konferencjach czy też organizację własnych konferencji.

 • Koło Naukowe Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu

  dr Rafał Morek

  Zarząd:

  Prezes: Emilia Banaś
  Wiceprezes: Agata Motyka
  Wiceprezes: Aleksandra Lipowska
  Skarbnik: Magdalena Gaca
  Sekretarz: Tadeusz Pyzel

   

  Jedna z największych i najstarszych organizacji studenckich na Wydziale Prawa i Administracji UW, zajmująca się szeroko rozumianą problematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Koło organizuje regularne, cotygodniowe spotkania, na których rozgrywane są symulacje negocjacji. 

 • Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej Ius et Civitas

  prof. dr hab. Adam Bosiacki

  Zarząd:

  Prezes - Kamil Słomiński
  Wiceprezes ds. finansowych - Krzysztof Jaworski
  Wiceprezes ds. organizacyjnych - Krzysztof Osiński

   

  Koło Naukowe Ius et Civitas należy do najstarszych na Wydziale. Organizujemy spotkania i konferencje dotyczące zagadnień związanych z doktrynami polityczno-prawnymi. Stawiamy na aktywny rozwój naukowy.

 • Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  dr hab. Cezary Banasiński

  Zarząd:

  Jan Siesicki - Prezes Zarządu
  Magdalena Żalińska - Wiceprezes Zarządu
  Paulina Alicja Wieteska - Wiceprezes Zarządu
  Karol Kanclerz - Członek Zarządu
  Jakub Sobieski - Członek Zarządu

   

  Celem naszej działalności jest propagowanie tej prężnie rozwijającej się dziedziny prawa. Naszym założeniem jest nie tylko poświecenie uwagi teoretycznym aspektom prawa ochrony konkurencji i konsumentów, ale przede wszystkim położenie nacisku na rozwój praktycznych umiejętności, szczególnie istotnych z punktu widzenia przyszłej praktyki zawodowej.

 • Koło Naukowe Prawa Bankowego

  prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

  Zarząd: 

  Aleksandra Grześkowiak - Prezes Zarządu
  Katarzyna Bukalska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
  Filip Książczak - Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
  Paulina Kucharska - Członek Zarządu ds. PR
  Filip Sobociński - Członek Zarządu ds. Marketingu

   

  Koło Naukowe Prawa Bankowego, założone w 2002 roku, jest obecnie jednym z największych kół naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletnia tradycja, profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny organizowanych wydarzeń pozwalają nam cieszyć się dużą rozpoznawalnością w środowisku akademickim oraz biznesowym. W swojej działalności współpracujemy z największymi kancelariami prawnymi, bankami i instytucjami publicznymi, czego efektem są liczne warsztaty, wykłady oraz spotkania organizowane w ramach projektów: ABC Prawa Bankowego, Akademia Prawa Bankowego, Projekt Kariera, a także podczas Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych.

   

  Dodatkowy opiekun KN: dr Paweł Widawski

 • Koło Naukowe Prawa Europejskiego

  dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

  Zarząd:

  Monika Woźniak - Prezeska
  Ariel Sławiński, Hubert Taładaj - Wiceprezesi
  Justyna Kanas, Karolina Szymońska - Członkinie Zarządu
  Witold Janas - Członek Zarządu

   

  Skupiamy studentów zainteresowanych prawem Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Naszym celem jest kształtowanie świadomości prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego. Podejmujemy działania naukowe na forum Uniwersytetu Warszawskiego, ale staramy się także współpracować z instytucjami zajmującymi się problemami europejskimi.

 • Koło Naukowe Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej

  dr hab. Tatiana Chauvin

  Zarząd:

  Natalia Gałązka - prezes

  Paulina Perkowska - wiceprezes 

  Dominik Światkowski - wiceprezes 

  Weronika Kuzara - sekretarz

  Magdalena Oleksik - skarbnik

   

  Koło Naukowe Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej powstało w roku akademickim 2010/2011, a po reaktywacji w 2017 roku wróciło z jeszcze większą energią do działania i nowymi pomysłami. Organizujemy spotkania i wykłady o charakterze komparatystycznym z praktykami renomowanych kancelarii oraz przedstawicielami kadry akademickiej. Koło Naukowe Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej zauważa potrzebę poznawania i podejmowania prób rozwiązania dylematów prawnych powstających w oparciu o różne systemy prawne w celu dostrzeżenia skutków istniejących różnic na gruncie praktyki i chce stworzyć pole do dyskusji na ten temat na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Legislator"

  prof. dr hab. Marek Zubik

  Zarząd: 

  Kamil Kapica - Prezes Zarządu
  Jakub Ferek - Wiceprezes Zarządu
  Katarzyna Cłapińska - Sekretarz
  Michał Ilasz - Członek Zarządu 

   

  KNPK Legislator jest inicjatywą zrzeszającą studentów zainteresowanych prawem konstytucyjnym, wyborczym oraz procesem legislacyjnym. Poprzez organizację spotkań merytorycznych, seminariów badawczych oraz działalność naukową, Legislator porusza najbardziej aktualne problemy konstytucjonalizmu i bieżącej debaty publicznej. Założyciel Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego oraz inicjator Zjazdów Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. 

  Dodatkowy opiekun: dr Jan Podkowik

 • Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Ius et Medicina"

  dr hab. Maria Boratyńska

  Zarząd:

  Anna Purchała - Prezes
  Aleksandra Michalska - Wiceprezes oraz Sekretarz 
  Bartłomiej Gorczycki - Skarbnik

   

  Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” zrzesza studentów zainteresowanych szeroko pojętym prawem medycznym i farmaceutycznym. Współpracuje z innymi kołami naukowymi zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego jak i WUMu oraz kancelariami i firmami farmaceutycznymi. Spotkania organizowane są w formie wykładów oraz warsztatów.

 • Koło Naukowe Prawa Pracy WPiA UW

  dr Michał Raczkowski

  Zarząd:

  Paulina Wolszczak - Prezeska
  Kacper Królikowski - Wiceprezes
  Anna Czeboćko - Wiceprezeska
  Artur Wojtyński - Wiceprezes

   

  Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie i promocja wiedzy z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.  Cel ten chcemy osiągać poprzez wspólne badanie, analizę i dyskusję nad obecnymi i projektowanymi rozwiązaniami wpływającymi na kształt prawa pracy w Polsce.

 • Koło Naukowe Prawa Procesowego

  dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka

  Zarząd:

  Arkadiusz Domasat (Prezes Zarządu KNPProces)

  Gabriela Gracjasz (Wiceprezeska ds. Procesu Karnego)

   Aleksander Leszczyński (Wiceprezes ds. Procesu Cywilnego)

   Marta Czekalska (Sekretarz i Skarbnik)

   

  Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW swoją działalnością naukową obejmuje proces karny oraz postępowanie cywilne. Umożliwia studentom oraz studentkom prawa pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności poprzez organizację warsztatów, spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz przeprowadzanie symulacji rozpraw i posiedzeń. Do tradycji Koła należy również organizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej.

  Opiekun dodatkowy: 

  prof. dr hab. Karol Weitz

  dr hab. Tadeusz Zembrzuski

  dr Katarzyna Girdwoyń