Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 • „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” - konkurs nr II

  Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
  Typ konkursu NCN: OPUS 24

  Opis zadań:

  Wsparcie merytoryczno-organizacyjne przy projekcie „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” – przeprowadzenie kwerend pod kątem zadań badawczych dotyczących m.in. lingwistycznych oraz filozoficzno-językowych teorii zmiany znaczenia, pomoc w badaniach korpusowych, jak również udział i pomoc w organizacji wydarzeń w ramach projektu oraz opracowanie i przygotowanie wyników prowadzonych badań do publikacji.

  Wymagania:

  - Status doktoranta w dyscyplinie nauki prawne i/lub filozofia i/lub językoznawstwo (w uzasadnionych przypadkach rozważani będą zaawansowani studenci wyższych lat bez statusu doktoranta).
  - Zainteresowania badawcze obejmujące teorię i filozofia prawa (w szczególności wykładnię i stosowanie prawa bądź zagadnienia metodologiczne) i/lub współczesną filozofię analityczną (w szczególności filozofię języka) i/lub językoznawstwo (w szczególności badania korpusowe) udokumentowane np. potwierdzeniem ukończenia odpowiednich kursów uniwersyteckich, osiągnięciami naukowymi lub pracą dyplomową.
  - Mile widziane udokumentowane dodatkowe formy aktywności naukowej: uczestnictwo w warsztatach/seminariach/szkołach letnich związanych z ww. tematyką.
  - Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań korpusowych, jak również badań interdyscyplinarnych w dziedzinach zakreślonych wyżej z wykorzystaniem metod empirycznych.
  - Udokumentowane osiągnięcia naukowe: czynny udział w konferencjach naukowych (mile widziane konferencje międzynarodowe) i autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej jednego tekstu naukowego z dziedzin zakreślonych powyżej.
  - Doświadczenie w pracy naukowej (także w kwestiach organizacyjnych), w szczególności udział w projektach badawczych.
  - Potwierdzona (zdaniem egzaminu certyfikacyjnego itp.) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
  - Mile widziana potwierdzona znajomość co najmniej jednego języka obcego innego niż angielski w stopniu umożliwiającym pracę z tekstami naukowymi.

   

  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. maksymalnej 5.000,00 PLN przez okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia, zgodnie z budżetem projektu).


  Termin składania ofert: 2.04.2024
  Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres p.banas@wpia.uw.edu.pl; w tytule wiadomości należy wpisać „konkurs nr III 2022/47/B/HS5/02073”


  Wymagane dokumenty: CV wraz z ew. załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów konkursowych.
  Dodatkowe informacje: Wyboru dokona trzyosobowa komisja.

  Zgłoszenie musi zawierać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” - konkurs nr III

  Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
  Typ konkursu NCN: OPUS 24

  Opis zadań:

  Wsparcie merytoryczno-organizacyjne przy projekcie „Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich nadużycia” – przeprowadzenie kwerend pod kątem zadań badawczych dotyczących m.in. lingwistycznych oraz filozoficzno-językowych teorii zmiany znaczenia, pomoc w badaniach korpusowych, jak również udział i pomoc w organizacji wydarzeń w ramach projektu oraz opracowanie i przygotowanie wyników prowadzonych badań do publikacji.

  Wymagania:

  - Status doktoranta w dyscyplinie nauki prawne i/lub filozofia i/lub językoznawstwo (w uzasadnionych przypadkach rozważani będą zaawansowani studenci wyższych lat bez statusu doktoranta).
  - Zainteresowania badawcze obejmujące teorię i filozofia prawa (w szczególności wykładnię i stosowanie prawa bądź zagadnienia metodologiczne) i/lub współczesną filozofię analityczną (w szczególności filozofię języka) i/lub językoznawstwo (w szczególności badania korpusowe) udokumentowane np. potwierdzeniem ukończenia odpowiednich kursów uniwersyteckich, osiągnięciami naukowymi lub pracą dyplomową.
  - Mile widziane udokumentowane dodatkowe formy aktywności naukowej: uczestnictwo w warsztatach/seminariach/szkołach letnich związanych z ww. tematyką.
  - Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań korpusowych, jak również badań interdyscyplinarnych w dziedzinach zakreślonych wyżej z wykorzystaniem metod empirycznych.
  - Udokumentowane osiągnięcia naukowe: czynny udział w konferencjach naukowych (mile widziane konferencje międzynarodowe) i autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej jednego tekstu naukowego z dziedzin zakreślonych powyżej.
  - Doświadczenie w pracy naukowej (także w kwestiach organizacyjnych), w szczególności udział w projektach badawczych.
  - Potwierdzona (zdaniem egzaminu certyfikacyjnego itp.) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
  - Mile widziana potwierdzona znajomość co najmniej jednego języka obcego innego niż angielski w stopniu umożliwiającym pracę z tekstami naukowymi.

   

  Warunki zatrudnienia: stypendium wypłacane co miesiąc w wys. maksymalnej 5.000,00 PLN przez okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia, zgodnie z budżetem projektu).


  Termin składania ofert: 2.04.2024
  Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres p.banas@wpia.uw.edu.pl; w tytule wiadomości należy wpisać „konkurs nr III 2022/47/B/HS5/02073”


  Wymagane dokumenty: CV wraz z ew. załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów konkursowych.
  Dodatkowe informacje: Wyboru dokona trzyosobowa komisja.

   

  Zgłoszenie musi zawierać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.