Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Maciej Ferenc

  Zasada skuteczności prawa unijnego w świetle gwarancji prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej w prawie europejskim na przykładzie współpracy sądowej w sprawach karnych

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 25.03.2021 r.
 2. 2.
  mgr Agnieszka Wojciechowska

  Prawo dostępu do edukacji dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 25.03.2021 r.
 3. 3.
  mgr Tomasz Szpojankowski

  Ingerencja władzy publicznej w prawo własności w procesie inwestycyjno- budowlanym w polskim systemie prawnym

  • Promotor: prof. dr hab. Hubert Izdebski
  • Data obrony: 24.03.2021 r.
 4. 4.
  mgr Joanna Urszula Mazur

  Prawo dostępu do informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec zakazu dyskryminacji w prawie europejskim

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 03.02.2021 r.
 5. 5.
  mgr Roman Gąszczyk

  Umowa o usługi - uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda

  • Promotor: prof. dr hab. Adam Brzozowski
  • Data obrony: 01.02.2021 r.
 6. 6.
  mgr Agnieszka Kalinowska-Wójcik

  Znaczenie zwyczaju w polskim prawie parlamentarnym.

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Zubik
  • Data obrony: 18.01.2021 r.