Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Katarzyna Ziółkowska

  Legal framework of the digital transformation of public administration with the use of distributed ledger technology

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  • Data obrony: 10.10.2022r.
  • Status: w toku
 2. 2.
  dr Jacek Lewkowicz

  Odpowiedzialność prawna związków zawodowych w Polsce

  • Promotor: dr hab. Monika Latos-Miłkowska prof. ALK
  • Data obrony: 10.10.2022r.
  • Status: w toku
 3. 3.
  mgr Albert Pielak

  Pełnomocnictwo w stosunkach niemajątkowych

  • Promotor: dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
  • Data obrony: 03.10.2022r.
  • Status: w toku
 4. 4.
  mgr Natalia Dulkowska

  „Szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Analiza prawnoporównawcza

  • Promotor: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. UW
  • Data obrony: 28.09.2022r.
  • Status: w toku
 5. 5.
  mgr Maciej Kruk

  Językowe uzasadnienie dynamicznej wykładni prawa

  • Promotor: prof. dr hab. Marcin Matczak
  • Data obrony: 08.09.2022r.
  • Status: w toku
 6. 6.
  mgr Michał Matusiak

  Odpowiedzialność państwa za działalność zgodną z prawem międzynarodowym

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz.
  • Data obrony: 22.06.2022r.
  • Status: zamknięty
 7. 7.
  mgr Aleksandra Gurynow-Pulkowska

  Ochrona pracowników zatrudnianych na podstawie atypowych stosunków pracy

  • Promotor: dr hab. Monika Latos-Miłkowska prof. ALK
  • Data obrony: 09.05.2022r.
  • Status: zamknięty
 8. 8.
  mgr Ewa Wysocka

  Status prawny gospodarstwa rolnego w świetle zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

  • Promotor: prof. dr hab. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 09.05.2022r.
  • Status: zamknięty
 9. 9.
  mgr Mateusz Muchel

  Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym jako instrument prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 27.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 10. 10.
  mgr Michał Sopiński

  Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Leona Duguit

  • Promotor: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. ucz.
  • Data obrony: 26.04.2022r.
  • Status: zamknięty