Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Joanna Urszula Mazur

  Prawo dostępu do informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec zakazu dyskryminacji w prawie europejskim

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 03.02.2021r.
 2. 2.
  mgr Roman Gąszczyk

  Umowa o usługi - uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda

  • Promotor: prof. dr hab. Adam Brzozowski
  • Data obrony: 01.02.2021r.

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Agnieszka Kalinowska-Wójcik

  Znaczenie zwyczaju w polskim prawie parlamentarnym.

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Zubik
  • Data obrony: 18.01.2021 r.