Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Michał Miedziński

  Finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w prawie polskim na tle porównawczym

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 11.10.2021r.
 2. 2.
  mgr Anna Kutyłowska

  Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją w Unii Europejskiej

  • Promotor: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz.
  • Data obrony: 29.09.2021r.
 3. 3.
  mgr Łukasz Gołaszewski

  Konflikty o dziesięciny w dawnej Rzeczypospolitej. Aspekty prawne i społeczne na przykładzie parafii Kobylin na przełomie XVI-XVII wieku

  • Promotor: dr hab. Adam Moniuszko
  • Data obrony: -
 4. 4.
  mgr Jędrzej Pliszka

  Pojęcie państwa w polskiej nauce prawa konstytucyjnego: 1918-2018 (na tle niemieckiej i francuskiej teorii państwa)

  • Promotor: Prof. dr. hab. Janusz Trzciński
  • Data obrony: -
 5. 5.
  mgr Aleksandra Surma-Buczek

  Zaskarżanie uchwał w handlowych spółkach osobowych

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. ucz.
  • Data obrony: -

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Katarzyna Górecka-Ochnio

  Wpływ dematerializacji pieniądza na pojęcie świadczenia pieniężnego

  • Promotor: dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. ucz.
  • Data obrony: 30.06.2021 r.
 2. 2.
  mgr Adam Barcikowski

  Opodatkowanie podatkiem majątkowym obrotów spekulacyjnych instrumentami pochodnymi - koncepcja de lege ferenda

  • Promotor: prof. dr hab. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 28.06.2021 r.
 3. 3.
  mgr Sylwia Adamczyk-Kaczmara

  Nadużycie prawa a zasada neutralności podatku od wartości dodanej

  • Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  • Data obrony: 28.06.2021 r.
 4. 4.
  mgr Anna Sadkowska

  Model nadzoru rynku w systemach oceny zgodności

  • Promotor: dr hab. Cezary Banasiński prof. ucz.
  • Data obrony: 21.06.2021 r.
 5. 5.
  mgr Katarzyna Chojecka

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sieci bezpieczeństwa bankowego – aspekty administracyjnoprawne

  • Promotor: dr hab. Paweł Wajda prof. ucz.
  • Data obrony: 21.06.2021 r.
 6. 6.
  mgr Michał Dorociak

  Wpływ ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym.

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 16.06.2021 r.
 7. 7.
  mgr Małgorzata Brulińska

  Prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce na tle prawa międzynarodowego

  • Promotor: dr hab. Karol Karski, prof. ucz.
  • Data obrony: 16.06.2021 r.
 8. 8.
  mgr Diana Kazimierska

  Taktyka obrończa i aktywność obrońców w sprawach zabójstw (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania „dowodu naukowego ”)

  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Data obrony: 14.06.2021 r.
 9. 9.
  mgr Anna Dzik

  Sukcesja statusu karnoprocesowego spółki kapitałowej

  • Promotor: dr hab. Szymon Pawelec prof. ucz.
  • Data obrony: 14.06.2021 r.
 10. 10.
  mgr Miłosz Kłosowiak

  Wymiana informacji w sprawach podatkowych a ochrona praw podatnika

  • Promotor: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  • Data obrony: 10.05.2021 r.
 11. 11.
  mgr Maksymilian Tomica

  Administracyjnoprawne aspekty zrównoważonego rozwoju transportu lądowego. Zagadnienia wybrane

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska
  • Data obrony: 10.05.2021 r.
 12. 12.
  mgr Maciej Ferenc

  Zasada skuteczności prawa unijnego w świetle gwarancji prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej w prawie europejskim na przykładzie współpracy sądowej w sprawach karnych

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 25.03.2021 r.
 13. 13.
  mgr Agnieszka Wojciechowska

  Prawo dostępu do edukacji dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 25.03.2021 r.
 14. 14.
  mgr Tomasz Szpojankowski

  Ingerencja władzy publicznej w prawo własności w procesie inwestycyjno- budowlanym w polskim systemie prawnym

  • Promotor: prof. dr hab. Hubert Izdebski
  • Data obrony: 24.03.2021 r.
 15. 15.
  mgr Joanna Urszula Mazur

  Prawo dostępu do informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec zakazu dyskryminacji w prawie europejskim

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 03.02.2021 r.
 16. 16.
  mgr Roman Gąszczyk

  Umowa o usługi - uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda

  • Promotor: prof. dr hab. Adam Brzozowski
  • Data obrony: 01.02.2021 r.
 17. 17.
  mgr Agnieszka Kalinowska-Wójcik

  Znaczenie zwyczaju w polskim prawie parlamentarnym.

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Zubik
  • Data obrony: 18.01.2021 r.