Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Agnieszka Osińska

  Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

  • Promotor: prof. dr. hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • Data obrony: 23.11.2020r.
 2. 2.
  mgr Mateusz Blocher

  Podstawowy rachunek płatniczy i umowa podstawowego rachunku płatniczego

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: 16.11.2020r.
 3. 3.
  mgr Sabrina Mana-Walasek

  Status prawny zabiegów trwałej antykoncepcji

  • Promotor: dr hab. Monika Płatek, prof. UW
  • Data obrony: 09.11.2020r.

  Pliki do pobrania:

 4. 4.
  mgr Zuzanna Warso

  Gwarancje ochrony praw podstawowych w związku z prowadzeniem badań naukowych w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. UW, dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 04.11.2020r.
 5. 5.
  mgr Tomasz Welanyk

  Istnienie i granice suwerenności w cyberprzestrzeni. Analiza prawna

  • Promotor: dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK
  • Data obrony: 04.11.2020r.
 6. 6.
  mgr Rafał Szymański

  Korporacyjnoprawne skutki naruszania obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

 7. 7.
  mgr Krzysztof Riedl

  Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

  • Promotor: dr hab. Marcin Krajewski
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

 8. 8.
  mgr Maria Jurek

  Prawnokarne aspekty zwalczania fałszowania i podrabiania produktów leczniczych

  • Promotor: dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. UW
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

 9. 9.
  mgr Mateusz Mickiewicz

  Wrogie przejęcie niepublicznej spółki akcyjnej - perspektywa kryminalizacyjna

  • Promotor: .
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Mariusz Rypina

  Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  • Data obrony: 07.09.2020 r.
 2. 2.
  mgr Marek Grzywacz

  Prawnoadministracyjne instrumenty bezpieczeństwa surowcowego państwa

  • Promotor: prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
  • Data obrony: 07.09.2020 r.
 3. 3.
  mgr Michał Sadłowski

  Geneza, ustrój i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego do 1989 r.

  • Promotor: dr. hab. Robert Jastrzębski prof. UW
  • Data obrony: 08.07.2020 r.
 4. 4.
  mgr Jan Lipski

  Stowarzyszenia ogrodowe

  • Promotor: dr hab. Leszek Bosek prof. ucz.
  • Data obrony: 30.06.2020 r.
 5. 5.
  mgr Monika Pacocha

  Związanie podmiotów trzecich umową arbitrażową

  • Promotor: prof. dr hab. Adam Brzozowski
  • Data obrony: 30.06.2020 r.
 6. 6.
  mgr Piotr Kuźnicki

  Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 24.06.2020 r.
 7. 7.
  mgr Stanisław Michałowski

  Umowa offsetowa

  • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • Data obrony: 24.06.2020 r.
 8. 8.
  mgr Michalina Szpyrka

  Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 23.06.2020 r.
 9. 9.
  mgr Bartosz Nieścior

  Prawno-organizacyjne aspekty wcielania do III Rzeszy Sudetenlandu i Austrii

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Wąsowicz
  • Data obrony: 22.06.2020 r.
 10. 10.
  mgr Magda Olesiuk-Okomska

  Przestępstwa konwencyjne w polskim prawie karnym

  • Promotor: dr hab. Karol Karski prof. UW
  • Data obrony: 22.06.2020 r.
 11. 11.
  mgr Maciej Kułak

  Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług a prawa podstawowe usługobiorców i usługodawców w prawie Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. UW dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 22.06.2020 r.
 12. 12.
  mgr Valeri Vachev

  Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych jako narzędzie sprawiedliwości transformacyjnej

  • Promotor: dr hab. prof. UW Zbigniew Jędrzejewski
  • Data obrony: 19.06.2020 r.
 13. 13.
  mgr Jan Sowa

  Dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w drugiej połowie XVII wieku

  • Promotor: dr hab. Adam Moniuszko
  • Data obrony: 15.06.2020 r.
 14. 14.
  mgr Marta Zwierz

  Zakaz ne bis in idem w prawie administracyjnym

  • Promotor: dr hab Piotr Przybysz
  • Data obrony: 09.03.2020 r.
 15. 15.
  mgr Aleksander Kowalski

  Spółka kapitałowa otwarta i zamknięta-funkcjonalne kryterium klasyfikacji

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 09.03.2020 r.
 16. 16.
  mgr Maja Czarzasty-Zybert

  Koncepcja kwalifikacji prawno-podatkowej pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim

  • Promotor: dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, prof. ucz.
  • Data obrony: 09.03.2020 r.
 17. 17.
  mgr Janusz Roszkiewicz

  Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i europejskim

  • Promotor: prof. UW dr hab. Marcin Wiącek
  • Data obrony: 14.01.2020 r.

  Pliki do pobrania:

  Recenzenci:
  prof. UJ dr hab. Piotr Mikuli
  prof. UG dr hab. Marcin Wiszowaty

 18. 18.
  mgr Iga Małobęcka-Szwast

  Role of big data in assessing abuse of a dominant position by data-driven online platforms under EU competition law

  • Promotor: prof. UW dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 08.01.2020 r.

  Pliki do pobrania:

  promotor pomocniczy:
  dr Paweł Marcisz

  Recenzenci:
  prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
  prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Materna

 19. 19.
  mgr Mateusz Żuk

  Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 08.01.2020 r.

  Pliki do pobrania:

  Recenzenci:
  prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar
  prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski