Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Michał Bałdowski

  Administracyjnoprawne aspekty cross listingu w świetle zasady ochrony inwestora na rynku kapitałowym

  • Promotor: dr hab. Marcin Dyl prof. ucz.
  • Data obrony: 23.01.2023r.
  • Status: w toku
 2. 2.
  mgr Tomasz Kozera

  Teoria sprawiedliwości Amartyi Kumar Sena w perspektywie filozofii prawa

  • Promotor: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW
  • Data obrony: 23.01.2023r.
  • Status: w toku
 3. 3.
  mgr Magdalena Trzaskowska-Słyś

  Uwarunkowania ugody zawieranej przez jednostki sektora finansów publicznych

  • Promotor: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 23.01.2023r.
  • Status: w toku
 4. 4.
  mgr Łukasz Malinowski

  Zasada jawności w polskim postępowaniu karnym.

  • Promotor: prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka
  • Data obrony: 16.01.2023r.
  • Status: w toku
 5. 5.
  mgr Krzysztof Śledziński

  Koncepcja intencji dzieła umberto eco w kręgu współczesnej filozofii i filozofii prawa – przyczynek do teorii wykładni prawa

  • Promotor: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW
  • Data obrony: 16.01.2023r.
  • Status: w toku
 6. 6.
  mgr Jakub Znamierowski

  Pozycja procesowa podmiotu zbiorowego i quasi-oskarżonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym oraz w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

  • Promotor: prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka
  • Data obrony: 16.01.2023r.
  • Status: w toku
 7. 7.
  mgr Andrzej Massalski

  Wykonawcza jurysdykcja karna w stosunku do personelu wojsk sojuszniczych w świetle Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych z 1951 r.

  • Promotor: dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. UW
  • Data obrony: 12.01.2023r.
  • Status: w toku
 8. 8.
  mgr Andrzej Bujak

  Zawarcie umowy na podstawie wzorca Powszechnej Licencji Publicznej

  • Promotor: dr hab. Wojciech Machała
  • Data obrony: 09.01.2023r.
  • Status: w toku
 9. 9.
  mgr Piotr Frątczak

  Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej - analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 10. 10.
  mgr Dawid Rejmer

  Regulacja bilansowych aspektów połączenia spółek w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

  • Promotor: dr hab. Artur Nowacki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty