Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Godziny otwarcia:


W okresie 9 – 29 listopada 2020 r.

Biblioteka WPiA UW jest

ZAMKNIĘTA dla czytelników

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, […]  polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności”

 

1) W związku z powyższym Biblioteka WPiA zawiesza:

Wypożyczania książek

Opcję zamawiania książek do wypożyczenia

Przyjmowanie zwrotów książek

(wszystkie daty zwrotów ulegną automatycznej prolongacie, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail – dokonamy niezbędnych poprawek.

Wizyty osobiste w Bibliotece

 

2) Zamówienia na skanowanie pozostaje w dotychczasowej formie

- realizujemy zamówienia złożone tylko poprzez e-mail biblio.pomoc@wpia.uw.edu.pl i stronę Facebook ww.fb.com/bibliowpiauw

 - realizujemy zamówienia złożone przynajmniej 12h przed najbliższym dyżurem

- limit to 100 stron dla studenta na tydzień

- z przyczyn prawnych i możliwości technicznych nie skanujemy całych książek nawet w ramach cotygodniowych limitów.

Zamówienie na skanowanie musi zawierać podstawowe dane

- Imię i Nazwisko (składającego zamówienie)

- adres e-mail jeśli zamówienie jest składane poprzez stronę FB

- Nr konta bibliotecznego BUW (nie numer indeksu) 

- Tytuł książki + jednego z Autorów  

- Sygnaturę książki (sygnaturę z Biblioteki WPiA)

- Lokalizację zamawianej książki (w katalogu BUW po lewej stronie sygnatury)

- skan z książki: tytuł rozdziału (autora jeśli taki jest) i/lub zakres stron 

- skan z czasopisma: Pełna nazwa czasopisma + dokładny Numer i Rok / Autor i tytuł artykułu (oraz zakres stron jeśli jest znany)

 

3) e-Obiegówki będą aprobowane przez Bibliotekę na bieżąco – przypadku obiegówek w wersji papierowej prosimy o kontakt na e-mail.

 

UWAGI:

We wszystkich innych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.


Biblioteka WPiA UW otwarta jest od października do czerwca w godz: 
Dzień tygodnia: Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 15:00
Niedziela Nieczynne

 

Ewentualne zmiany w godzinach funkcjonowania Biblioteki podawane są dziale Aktualności.


 

Historia Biblioteki WPiA UW:

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego powstała w 1963 roku z połączenia zbiorów poszczególnych katedr i zakładów Wydziału Prawa. Księgozbiór tworzyły wydawnictwa okresu międzywojennego, XIX-wieczne i starodruki. Starodruki oddano w depozyt do Oddziału Starych Druków BUW.

Współcześnie, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi publikacje z dziedziny prawa, administracji, historii prawa, doktryn politycznych. Corocznie księgozbiór powiększa się o około 2000 woluminów – są to najważniejsze aktualnie ukazujące się książki i czasopisma wydane w Polsce, a także wybrane publikacje literatury światowej. Obecnie Biblioteka posiada już ponad 100 000 woluminów.

W 2005 roku zbiory Biblioteki oraz czytelnie: profesorską i studencką przeniesiono do nowego budynku Collegium Iuridicum III przy ulicy Oboźnej.

Kilka lat później, w roku 2008, Biblioteka otrzymała imię pierwszego dziekana Wydziału Prawa – Jana Wincentego Bandtkiego.

W tym też roku, w dniach 19-20 czerwca, Biblioteka była gospodarzem VI Spotkań Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych.

W nowej siedzibie Biblioteki czytelnicy mają do dyspozycji 2 czytelnie: profesorską, przeznaczoną dla kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji oraz studencką, z której oprócz studentów, mogą korzystać wszyscy zainteresowani.