Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Godziny otwarcia:


Zasady korzystania z Biblioteki WPiA UW

od 6 września 2021 r.

godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 – 16.00
czwartek: 11.00 – 18.00

  • Wypożyczalnia działa w pełnym zakresie:

Zamówienia na wypożyczenia lub skany realizujemy tylko poprzez zamówienia
e-mail: biblio.pomoc@wpia.uw.edu.pl  lub
stronę Facebook: https://www.facebook.com/bibliowpiauw

  • Odbiór zamówień oraz zwroty w Lektorium - poziom "0" Biblioteki
  • Czytelnia (Lektorium) działa w ograniczonym zakresie:

- W pierwszej kolejności dla pracowników i studentów WPiA UW
- Wizyty tylko po wcześniejszym ustaleniu daty, czasu i zakresu wizyty poprzez kontakt z
Biblioteką: e-mail: biblio.pomoc@wpia.uw.edu.pl.
- Jednocześnie może przebywać max. 6 osób
• Czytelnia Studencka + Wolny Dostęp – czasowo nieczynne


 Szczegółowe zasady

1. Wypożyczenia
Zamówienia na wypożyczenie prosimy składać poprzez:
e-mail: biblio.pomoc@wpia.uw.edu.pl 
stronę Facebook: www.facebook.com/bibliowpiauw
Realizujemy zamówienia złożone przynajmniej 12h przed najbliższym dyżurem
Zamówione książki wydajemy podczas Dyżurów Biblioteki w Lektorium - poziom "0"
Obowiązują zwiększone limity wypożyczeń (studenci = 6 egz., doktoranci = 10 egz.)

2. Zwroty
Zwroty przyjmowane są podczas Dyżurów Biblioteki w Lektorium - poziom "0"

Poza godzinami Dyżurów Biblioteki książki można zwracać w miejscu wskazanym przez ochronę –
zostaną wycofane z konta czytelnika podczas następnego Dyżuru Biblioteki
 
3. Skanowanie
Zamówienia na skanowanie przejmowane są wyłącznie poprzez:

e-mail: biblio.pomoc@wpia.uw.edu.pl 
stronę Facebook: www.facebook.com/bibliowpiauw
Usługa dotyczy w pierwszej kolejności pracowników naukowych i studentów WPiA
– dla reszty społeczności naukowej UW w miarę możliwości technicznych i personalnych.

Nie przyjmujemy zamówień od osób spoza społeczności UW.
 
4. Zamówienie na wypożyczenie i skanowanie musi zawierać podstawowe dane:
- Imię i Nazwisko (składającego zamówienie)
- adres e-mail jeśli zamówienie jest składane poprzez stronę FB
- Nr konta bibliotecznego BUW (nie numer indeksu)
- Tytuł książki + jednego z autorów
- Sygnaturę zamawianej książki (sygnaturę Biblioteki WPiA)
- Lokalizację zamawianej książki (w katalogu BUW po lewej stronie sygnatury)
 
W przypadku skanów artykułów / rozdziałów – podajemy dodatkowe dane:
- scan z książki: - tytuł rozdziału (autora jeśli taki jest) i zakres stron
- z czasopisma: Nazwa czasopisma / dokładny Numer i Rok / Autor i tytuł artykułu (oraz zakres
stron jeśli jest znany)


UWAGI:
- poprawnie wypełnione zamówienie skraca czas jego realizacji
- jeśli nie wiecie co chcecie by Wam zeskanować z książki – poproście najpierw o skan Spisu Treści
- limit tygodniowy to skan max. 100 stron książki/czasopisma na studenta.
(w przypadku osób spoza WPiA zastrzegamy sobie możliwość zmniejszenia tego limitu)
- z przyczyn prawnych nie możemy Wam zeskanować całych książek nawet w ramach limitów
tygodniowych (zeskanujemy do 20-25% całej książki z zachowaniem limitu 100 stron)

 
5. Co WYPOŻYCZAMY a czego NIE WYPOŻYCZAMY z Biblioteki WPiA:
Studenci wypożyczają tylko książki opisane w katalogu BUW jako LOKALIZACJE:
- Wydział Prawa. DYDAKTYCZNY - WD
- Wydział Prawa. Dydaktyczny - Magazyn

Studenci nie wypożyczają:
- czasopism,
- książek wydanych przed 1950 r.,
- książek opisanych w katalogu BUW jako LOKALIZACJE:
- Wydział Prawa. Wolny Dostęp
- Wydział Prawa. Magazyn
- Wydział Prawa. Lektorium
- Wydział Prawa. Katedry i Zakłady
(tak oznaczonych pozycji nie ma fizycznie w Bibliotece)
 
WAŻNE:
Z uwagi na trudny czas pandemii wprowadziliśmy tymczasową i czasową modyfikację zasad
wypożyczeń:
a)    jeśli znajdziecie w katalogu BUW, że mamy dostępne co najmniej dwa egzemplarze tej
samej książki z Lokalizacji z których zwykle nie wypożyczamy – napiszcie do nas o tym –
rozważymy wypożyczenie Wam jednego takiego egz. na tydzień
b)    jednorazowo na koncie bibliotecznym można mieć tylko jedną książkę z
„niewypożyczalnych”
c)     jeśli jesteście na 4 lub 5 roku, piszecie pracę magisterską – i znajdziecie książkę
"niewypożyczalną" ale wam niezbędną (nie więcej niż jedną na raz) – napiszcie do nas 
Każdą prośbę traktujemy indywidualnie.
 
 
UWAGI:

• Prosimy o wchodzenie pojedynczo do punktu wypożyczeń w Lektorium oraz  zachowanie odstępu
min. 1,5 metra na terenie Biblioteki od innych osób i pracowników biblioteki.
• Prosimy o stosowanie maseczek ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych.
• Przypominamy o dezynfekcji dłoni po wejściu do budynku.


Biblioteka WPiA UW otwarta jest od października do czerwca w godz: 
Dzień tygodnia: Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 15:00
Niedziela Nieczynne

 

Ewentualne zmiany w godzinach funkcjonowania Biblioteki podawane są dziale Aktualności.


 

Historia Biblioteki WPiA UW:

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego powstała w 1963 roku z połączenia zbiorów poszczególnych katedr i zakładów Wydziału Prawa. Księgozbiór tworzyły wydawnictwa okresu międzywojennego, XIX-wieczne i starodruki. Starodruki oddano w depozyt do Oddziału Starych Druków BUW.

Współcześnie, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi publikacje z dziedziny prawa, administracji, historii prawa, doktryn politycznych. Corocznie księgozbiór powiększa się o około 2000 woluminów – są to najważniejsze aktualnie ukazujące się książki i czasopisma wydane w Polsce, a także wybrane publikacje literatury światowej. Obecnie Biblioteka posiada już ponad 100 000 woluminów.

W 2005 roku zbiory Biblioteki oraz czytelnie: profesorską i studencką przeniesiono do nowego budynku Collegium Iuridicum III przy ulicy Oboźnej.

Kilka lat później, w roku 2008, Biblioteka otrzymała imię pierwszego dziekana Wydziału Prawa – Jana Wincentego Bandtkiego.

W tym też roku, w dniach 19-20 czerwca, Biblioteka była gospodarzem VI Spotkań Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych.

W nowej siedzibie Biblioteki czytelnicy mają do dyspozycji 2 czytelnie: profesorską, przeznaczoną dla kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji oraz studencką, z której oprócz studentów, mogą korzystać wszyscy zainteresowani.