Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Osoby z niepełnosprawnościami

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest dostępna dla czytelników z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji jest winda do samodzielnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz odpowiednio wyposażona toaleta.

W czytelni studenckiej są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz prawniczych baz danych przeznaczone dla czytelników niewidomych, niedowidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi. Są one wyposażone w monitory 19” umieszczone na wysięgnikach, skaner, powiększalniki tekstu, klawiaturę z nakładką stabilizacyjną, trackball oraz słuchawki (wypożycza bibliotekarz). Zainstalowane jest oprogramowanie: program odczytujący ekran Windows-Eyes, program powiększający ZoomText 9.0, program OCR FineReader 7.0 oraz program udźwiękawiający z syntezatorem mowy JAWS.

Podstawowe szkolenia w zakresie obsługi sprzętu komputerowego prowadzi Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych. Inne przydatne informacje można znaleźć na stronach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.