Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zbiory elektroniczne

Poniżej znajduje się lista najważniejszych baz i narzędzi dostępnych w Bibliotece WPiA UW. W tabelach zaznaczono możliwość dostępu w BUW, Bibliotece WPiA UW oraz z domu.

Dodatkowo mogą Państwo zapoznać się z listą wszystkich baz oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiele baz jest dostępnych z domu. W celu korzystania z tych źródeł należy zalogować się przez stronę BUW. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do baz z domu znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), dostępna pod adresem www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. (Za stroną MNiSW.)

 • Książki elektroniczne

  dostęp:

  CUP LAW Collection

  Kolekcja ponad 3000 książek prawniczych wydawnictwa Cambridge University Press.
  WPiA DOM BUW

  CUP LAW Collection (spoza UW)

  Kolekcja ponad 3000 książek prawniczych wydawnictwa Cambridge University Press.
  WPiA DOM BUW
  Informacja: Dostęp poprzez zbiory BUW

  ibuk Libra

  Ponad 2000 podręczników i książek naukowych z wydawnictw polskich. Różne dziedziny.
  WPiA DOM BUW

  Myilibrary

  Kolekcja zawiera 86 tytułów z różnych dziedzin zakupionych przez BUW.
  WPiA DOM BUW
 • Narzędzia pomocnicze

  dostęp:

  RefWorks

  Narzędzie do zarządzania bibliografią.
  WPiA DOM BUW
  Informacja: Tutorial

  A to Z

  Lista czasopism elektronicznych prenumerowanych przez BUW dla UW. Nie obejmuje wszystkich zasobów elektronicznych, w tym baz prawniczych prenumerowanych przez WPiA UW.
  WPiA DOM BUW

  Oxford Dictionaries Online

  Słownik, tezaurus i tłumacz.
  WPiA DOM BUW

  Oxford English Dictionary

  Słownik języka angielskiego.
  WPiA DOM BUW