Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Czytelnie

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji udostępnia swoje zbiory w dwóch czytelniach: profesorskiej i studenckiej

Lektorium (czytelnia profesorska)

Lektorium jest przeznaczone dla pracowników naukowych oraz doktorantów UW dyscyplinie nauki prawne, znajduje się na parterze.

Czytelnicy mają do dyspozycji 18 miejsc, w tym 6 stanowisk komputerowych. Mogą korzystać z księgozbioru podręcznego, w skład którego wchodzą najnowsze komentarze, monografie i wydawnictwa informacyjne, wybrane bieżące czasopisma polskie i zagraniczne i pełne roczniki niektórych czasopism polskich.

Czytelnia Studencka

Czytelnia studencka jest przeznaczona dla studentów UW oraz dla wszystkich osób spoza UW, które chcą skorzystać z księgozbioru, znajduje się na poziomie -1.

W czytelni jest 80 miejsc do pracy, w tym 25 stanowisk komputerowych. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru, stworzonego z wybranych książek i czasopism, który jest uporządkowany według dziedzin prawa, a w obrębie działów według sygnatur. Z tych zasobów czytelnicy korzystają samodzielnie, bez konieczności wypełniania rewersów, a wykorzystane publikacje odkładają na wózki biblioteczne.

Książki i czasopisma, które są w wolnym dostępie, mają w katalogu komputerowym lokalizację „Wydział Prawa. Wolny Dostęp” oraz „Wydział Prawa. Dydaktyczny-WD”. Jeżeli czytelnicy chcą skorzystać z pozostałej część księgozbioru, znajdującej się w magazynie bibliotecznym, a także w Lektorium (gdzie są m.in. niektóre bieżące numery czasopism), muszą wypisać rewers i oddać go dyżurującemu w czytelni bibliotekarzowi. Zamówienia realizowane są na bieżąco. Niezbędne do wypełnienia rewersu informacje, tzn. sygnatury książek i czasopism, tytuły zamawianych publikacji, czytelnicy znajdą w katalogu komputerowym dostępnym pod adresem https://chamo.buw.uw.edu.pl, a dla książek wydanych przed rokiem 1992 – w katalogu kartkowym, który umiejscowiony jest na parterze (obok Lektorium).

UWAGA! Nie realizujemy zamówień składanych przez katalog internetowy BUW.