Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kolegium dziekańskie

Dziekan Wydziału Praw i Administracji:

 

Prof. dr hab. Tomasz Giaro 

Dyżury: 

czwartek godz. 14.00-15.00, pok 211 CI 1

Uwaga: sprawy studenckie rozpatruje Prodziekan WPiA UW ds. studenckich

 

 

 


Prodziekan ds. finansowych:

 

doc. dr Marek Grzybowski

Dyżury:

poniedziałki w godz. 13:00-14:00,

czwartki w godz. 11:00-12:00 (od października),

pok. 211 budynek CI I

 

 


Prodziekan ds. studenckich:

 

dr hab. Sławomir Żółtek

Dyżury:

środy w godz. 12:00-13:00,  

czwartki godz. 15:30-16:30,

pok. 3.1 budynek CIUW 

 

 


Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

 

dr hab. dr Dobrochna Bach-Golecka

Dyżury:

wtorki godz. 12:00-13.00,

czwartki godz. 14:00-15.00,

pokój 219 CI I