Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kierownicy Studiów

Kierownik studiów
dr Valeri Vachev
(kierunki: Prawo, Administracja oraz Samorząd terytorialny i polityka regionalna)

Dyżur Kierownika studiów dr. Valerego Vacheva:

p. 3.4 w budynku dawnego Centrum Informatycznego UW (CIUW)

W semestrze letnim r.a. 2022/2023 dyżury Kierownika studiów odbywają się w środę o godz. 15.00 w p. 3.2 w budynku dawnego Centrum Informatycznego na kampusie głównym UW

Kierownik studiów na kierunku Prawo Finansowe i skarbowość
prof. dr hab. Witold Modzelewski

Kierownik Studiów Humanitarian Action
dr Elżbieta Mikos-Skuza

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz.

Kierownicy Studiów Podyplomowych

Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych
dr hab.  Maria Boratyńska

Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego
prof.  dr hab. Aleksander Chłopecki

Podyplomowe Studia Prawo Własności Intelektualnej
dr hab. Łukasz Żelechowski

Podyplomowe Studia „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej”
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
prof. ucz dr hab. Paweł Waszkiewicz

Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu
prof. dr hab. Ewa Gruza

Podyplomowe Studium Administracji, Podyplomowe Studium Administracji kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej
prof. dr hab. Jacek Jagielski

Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego
dr hab Magdalena Szczepańska

Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych
dr hab. Krzysztof Koźmiński

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej
dr Elżbieta Mikos-Skuza

Podyplomowe Studium Prawa Spółek
dr Małgorzata Modrzejewska

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego
prof. dr hab. Witold Modzelewski

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej
prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

Podyplomowe Studium Prawa Pracy
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej
prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami
prof. ucz. dr hab. Paweł Wojciechowski

Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
prof. ucz. dr hab Anna Zawidzka-Łojek

Podyplomowe Studium prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny
dr hab. Przemysław Konieczniak

Zrównoważone finanse - Podyplomowe Studium Prawno-Finansowe
dr Robert Rybski