Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sekcja Promocji

Adres: Budynek d. Centrum Informatycznego UW (d.CIUW)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa,  pokój 4, 6

tel.: (22) 55 24 777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl

Kierownik Sekcji

mgr Olga Smętek
e-mail: o.smetek@wpia.uw.edu.pl

Pracownicy Sekcji:

mgr Joanna Kłosowska
tel.: (22) 55 24 617 e-mail: j.klosowska@wpia.uw.edu.pl  

mgr Dorota Piątkowska-Opara
tel.: (22) 55 24 333  e-mail: d.piatkowska@wpia.uw.edu.pl

mgr Monika Sacharuk
tel.: (22) 55 24 600 e-mail: m.sacharuk@wpia.uw.edu.pl

Konferencje naukowe na Wydziale Prawa i Administracji:

W celu zorganizowania konferencji naukowej na WPiA UW, należy wypełnić Formularz zgłoszenia konferencji naukowej oraz przesłać go na adres dziekan@wpia.uw.edu.pl.

Podejmując decyzję o zgodzie na organizację konferencji i ewentualne finansowanie, Dziekan bierze pod uwagę następujące kryteria:

  1. uczestnictwo prelegentów o uznanym dorobku naukowym, nagradzanych za osiągnięcia naukowe,
  2. publikacja efektów w uznanych wydawnictwach lub czasopismach,
  3. prestiż przedsięwzięcia,
  4. poziom kompetencji i doświadczenia w organizacji kongresu lub konferencji osób zaangażowanych w realizację projektu,
  5. zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu kongresu lub konferencji,
  6. proporcja wydatków do wpływów dla Wydziału.

Pobierz formularz