Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

  • Dyrektor

    -
  • Wicedyrektor

    -
  • Przewodniczący Rady Naukowej

    -

Sekretariat Instytutu

mgr Bernadeta Piekarska

 

Instytutu Nauk o Państwie i Prawie

Collegium Iuridicum I

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

pokój 325tel/fax. (+48 22) 55 24 316

e-mail: nopip@wpia.uw.edu.pl

Z dniem 12 grudnia 2019 r., w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk o Państwie i Prawie został rozwiązany. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału są obecnie katedry i zakłady.