Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Socjologii Prawa

Kierownik Katedry:
prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski

Pracownicy:
doc. dr Zbigniew Cywiński

Doktoranci:
mgr Wojciech Engelking
mgr Karolina Pawłowska