Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Niemcy i Polska w zróżnicowanej Unii Europejskiej

Projekt ma na celu zbadanie zjawiska zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej i jego wpływu na stosunki polsko-niemieckie. Zróżnicowana integracja jest definiowana jako proces, w którym nie wszystkie państwa członkowskie UE chcą lub mogą współpracować w określonych obszarach polityki integracyjnej, objętych traktatami stanowiącymi UE. Podłożem badań jest postępujące zróżnicowanie w UE, które nabrało znaczenia w następstwie Brexitu oraz odgrywa coraz większą rolę w debacie nad przyszłością integracji europejskiej. Niemcy i Polska są odpowiednio - największym w pełni zintegrowanym i - częściowo zintegrowanym państwem członkowskim UE (np. Unia Gospodarcza i Walutowa). Zgodnie z tym relacjom niemiecko-polskim należy przypisać szczególne znaczenie w postępowaniu ze skutkami omawianego zjawiska.

Zobacz szczegóły

Prawo w książkach a prawo w działaniu. O kontrowersjach wokół umów spadkowych w prawie rzymskim

Kierownik projektu: dr Aleksander Grebieniow

Konkurs: SONATA 15 NCN

Przyznana kwota: 221 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-14

Zakończenie projektu: 2023-07-13

 

Zobacz szczegóły

Legittymizacja prawa karnego w kontekście jego europeizacji. Bariery i perspektywy

Kierownik: Gniewomir Jan WycichowskiKuchta

Zobacz szczegóły

Konstrukcja umów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publicznoprywatnego w ochronie zdrowia- studium prawnoporównawcze

Kierownik: Weronika Maria Wojturska

Zobacz szczegóły

Media społecznościowe w pracy organów ścigania

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

Zobacz szczegóły

Nowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżnić ślady zmywane od śladów zostawionych w sposób bierny

Kierownik: mgr Kacper Choromański

Zobacz szczegóły

Uregulowania prawne relacji pomiędzy dziedzicami a chłopami na centralnych ziemiach polskich w okresie od zniesienia poddaństwa do uwłaszczenia.

Kierownik: dr hab. Piotr Zbigniew Pomianowski

Zobacz szczegóły

Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Kierownik: mgr Łukasz Marek Chyla

Zobacz szczegóły

Wsparcie dla czasopism naukowych. "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego" Program MNiSW – Wsparcie dla czasopism naukowych

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Zobacz szczegóły

Wsparcie dla czasopism naukowych. "U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze." Program MNiSW – Wsparcie dla czasopism naukowych

Kierownik: dr Maria Nowak

Zobacz szczegóły