Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

The Company Interest in Germany and Poland - A Comparative Legal Analysis in the Context of the European Sustainable Corporate Governance Initiative

The project aims to investigate to what extent company law can function as a vehicle for sustainable economic activity and focuses on a German-Polish legal comparison, which is required by both national and European developments to shape the economy and financial markets sustainably.

At the centre of the discussion on company law lies the question of what purposes companies should serve: starting from questioning a pure shareholder value approach, the interests of other stakeholders, such as employees, creditors and consumers, as well as climate and environmental protection interests are increasingly in the focus of legislators in different jurisdictions. The project explores these developments and thereby looks beyond the dichotomy of shareholder and stakeholder model, which seems limited as well as misleading from the perspective of corporate sustainability.

The question of the purpose of a company is addressed centrally in German and Polish company law, as well as in the majority of EU member states, by the legal concept of the interest of the company. This core concept of company law needs to be re-evaluated to effectively meet the current ecological, social and economic challenges that arise under the umbrella of sustainability in an international and intergenerational context.

Zobacz szczegóły

University of Warsaw Global

Celem projektu jest podniesienie potencjału instytucjonalnego UW poprzez wsparcie kadry wnioskodawcy, zaangażowanej w przyjmowanie studentów oraz akademików z zagranicy

Instytucja finansująca:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Zobacz szczegóły

Niemcy i Polska w zróżnicowanej Unii Europejskiej

Projekt ma na celu zbadanie zjawiska zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej i jego wpływu na stosunki polsko-niemieckie. Zróżnicowana integracja jest definiowana jako proces, w którym nie wszystkie państwa członkowskie UE chcą lub mogą współpracować w określonych obszarach polityki integracyjnej, objętych traktatami stanowiącymi UE. Podłożem badań jest postępujące zróżnicowanie w UE, które nabrało znaczenia w następstwie Brexitu oraz odgrywa coraz większą rolę w debacie nad przyszłością integracji europejskiej. Niemcy i Polska są odpowiednio - największym w pełni zintegrowanym i - częściowo zintegrowanym państwem członkowskim UE (np. Unia Gospodarcza i Walutowa). Zgodnie z tym relacjom niemiecko-polskim należy przypisać szczególne znaczenie w postępowaniu ze skutkami omawianego zjawiska.

Zobacz szczegóły

Prawo w książkach a prawo w działaniu. O kontrowersjach wokół umów spadkowych w prawie rzymskim

Kierownik projektu: dr Aleksander Grebieniow

Konkurs: SONATA 15 NCN

Przyznana kwota: 221 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-14

Zakończenie projektu: 2023-07-13

 

Zobacz szczegóły

Legittymizacja prawa karnego w kontekście jego europeizacji. Bariery i perspektywy

Kierownik: Gniewomir Jan WycichowskiKuchta

Zobacz szczegóły

Konstrukcja umów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publicznoprywatnego w ochronie zdrowia- studium prawnoporównawcze

Kierownik: Weronika Maria Wojturska

Zobacz szczegóły

Media społecznościowe w pracy organów ścigania

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

Zobacz szczegóły

Nowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżnić ślady zmywane od śladów zostawionych w sposób bierny

Kierownik: mgr Kacper Choromański

Zobacz szczegóły

Uregulowania prawne relacji pomiędzy dziedzicami a chłopami na centralnych ziemiach polskich w okresie od zniesienia poddaństwa do uwłaszczenia.

Kierownik: dr hab. Piotr Zbigniew Pomianowski

Zobacz szczegóły

Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Kierownik: mgr Łukasz Marek Chyla

Zobacz szczegóły