Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Praktyki

Pełnomocnicy:

Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Pełnomocnikami są: dr Katarzyna Julia Kowalska oraz dr Krzysztof Koźmiński 

Dyżury pełnomocników Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych odbywają się:

  • dr Katarzyna Kowalska – poniedziałki, godz. 13:15-14:15, s. 423, Collegium Iuridicum I
  • dr Krzysztof Koźmiński – czwartki, godz. 17:00-18:00, s. 423, Collegium Iuridicum I

Informacje dotyczące aktualnych dyżurów dostępne są w menu Studenci - Aktualności, a także są na bieżąco publikowane na Profilu Pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych na portalu społecznościowym FB.


Informacje ogólne o praktykach

W przypadku praktyk organizowanych przez Wydział wszelkie formalności związane z przyjęciem na praktykę, a w szczególności wygenerowanie i przekazanie organizatorowi praktyki (sąd, prokuratura) skierowania, załatwia Wydział. Wyjątek w tym zakresie dotyczy praktyk odbywających się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga oraz w sądach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (zob. niżej).

Zasady szczegółowe:

  • Sąd Okręgowy w Warszawie oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP i ochrony danych osobowych. Szkolenia odbywają się w pierwszym dniu praktyki (Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Szkolenie BHP odbywa się w trakcie praktyk. Informacja o terminie i miejscu szkolenia zostanie przekazana studentom w pierwszym dniu praktyki.

Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu regulującego zasady odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie student przystępujący do praktyki zobowiązany jest złożyć zgłoszenie na praktykę (wzór dostępny na stronie Sądu) oraz CV i list motywacyjny. Istnienie powyższych wymogów jest niezależne od WPiA.

  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP. Szkolenie odbywa się w siedzibie sądu (Warszawa, ul. Jasna 2/4), w pierwszym dniu praktyki, godz. 8:00. Zbiórka w holu przy szatni.

  • Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk student zobowiązany jest skontaktować się z Prokuraturą (Wydział Organizacyjny, tel. (22) 217-32-39) w celu ustalenia terminu szkolenia bhp.

  • Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga

Studenci zgłaszają się do odbycia praktyk w siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W przypadku praktyki w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga szkolenie BHP nie odbywa się.