Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rejestracja na praktyki

Rejestracja na praktyki odbywa się za pośrednictwem serwisu: praktyki.wpia.uw.edu.pl

Przed rozpoczęciem wprowadzania informacji do systemu prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi korzystania z systemu:

I. Praktyki studenckie rejestrować należy za pośrednictwem sytemu informatycznego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW (http://praktyki.wpia.uw.edu.pl/). 

II. Wszelkie czynności dokonywane przez Państwa w systemie informatycznym powinny odpowiadać sytuacji faktycznej związanej z odbywanymi przez Państwa praktykami. 

III. Wszelkie oświadczenia oraz deklaracje składane przez Państwa w systemie informatycznym muszą być przemyślane. 

IV. Przypominamy, że rezygnacja z zarejestrowanej praktyki w okresie 4 tygodni przed terminem rozpoczęcia praktyki jest możliwa wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych po uzyskaniu pisemnej zgody Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych.

V. Bardzo prosimy pamiętać, że studenta oraz studentkę Wydziału Prawa i Administracji UW cechować powinno zachowanie godne studenta i zgodne z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Przepisy te odnoszą się również do Państwa działalności na platformach oraz w systemach informatycznych umożliwiających realizowanie przez Państwa programu studiów.

VI. Przypominamy, że obowiązkiem studenta Wydziału Prawa i Administracji UW jest przestrzeganie obowiązujących na Uniwersytecie i Wydziale przepisów, w tym uchwał w sprawie odbywania praktyk, a także poszanowanie mienia Uniwersytetu, co oznacza m.in. przestrzeganie limitów godzin praktyk oddanych do dyspozycji studenta.

Uchwały Rady Wydziału w sprawie studenckich praktyk zawodowych:

  1. Uchwała Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo
  2. Uchwała Rady Wydziału Nr 02/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja I stopnia studia licencjackie

Informacje o praktykach studenckich nieobjętych programem studiów, oferty praktyk i inne informacje dotyczące rynku pracy dostępne są w Biurze Karier UW: www.biuroksearier.uw.edu.pl)