Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sekcja ekonomiczno-finansowa

Adres: Collegium Iuridicum I
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
pokój 312, 313

W sprawie wydawania faktur:
tel. (22) 55 24 338

 

Kierownik Sekcji – Pełnomocnik Kwestora na Wydziale

mgr Barbara Jaczewska, pokój 312
tel. (22) 55 24 392
e-mail:  b.jaczewska@wpia.uw.edu.pl

Pracownicy

mgr Anna Borzęcka, pokój 313
tel. (22) 55 20 810
e-mail:  a.siemaszko@wpia.uw.edu.pl

Izabela Wiśniewska, pokój 314
tel. (22) 55 24 338
e-mail:  i.wisniewska@wpia.uw.edu.pl

Jerzy Sowiński, pokój 314
tel. (22) 55 24 338
e-mail:  jsowinski@wpia.uw.edu.pl

mgr inż. Aneta Szypuła, pokój 313
tel. (22) 55 20 810
e-mail:  a.szypula@wpia.uw.edu.pl