Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Sekretariat Katedr i Zakładów z obszaru Prawa Cywilnego:
  • mgr Aleksandra Matysiak

  • Ewa Lewandowska

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Collegium Iuridicum I

II piętro, pokój 308tel: (22) 55 20 472, (22) 55-24-320

e-mail: pc@wpia.uw.edu.plInstytut czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 

Z dniem 12 grudnia 2019 r., w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego został rozwiązany. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału są obecnie katedry i zakłady.