Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Aktualności

Prace z egzaminu z prawa rodzinnego i spadkowego (termin: 24 lutego 2023 r.) udostępniane będą chętnym na dyżurze dr Doroty Krekory-Zając, który odbędzie się w poniedziałek 13 marca 2023 r. o godzinie 11:00, pokój 427 Collegium Iuridicum I.

W celu skorzystania z prawa do wglądu do pracy należy stawić się na dyżurze bez konieczności wcześniejszego wysyłania wiadomości.


Egzaminatorzy z prawa cywilnego - prawa spadkowego i rodzinnego gorąco zachęcają PT Studentów do rozważenia zapisywania się na ten przedmiot najwcześniej na czwartym roku studiów, po złożonym egzaminie z prawa zobowiązań. Wiedza z prawa zobowiązań jest wysoce pożądana - jako podstawa merytoryczna - w toku opanowania materii należącej do wykładu prawa spadkowego i rodzinnego.


Formularze z tematami prac magisterskich w formie edytowalnej proszę przesyłać mailem na adres sekretariatu: pc@wpia.uw.edu.pl


Informacja o egzaminach z prawa cywilnego I (prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa,
dobra niematerialne) oraz prawa cywilnego II (zobowiązania)


Egzamin z prawa cywilnego: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne, a także egzamin z prawa cywilnego: zobowiązania, ma formę pisemną. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu (ocena powinna być wpisana do systemu USOS).

Zasady egzaminu:

Najpierw test jednokrotnego wyboru - 60 pytań (cztery potencjalne odpowiedzi na każde z pytań). Odpowiedzi na pytania testowe należy udzielać przez zakreślenie kołem litery z nawiasem na początku poprawnej odpowiedzi. Zmiana odpowiedzi jest niedopuszczalna i oznacza przyznanie 0 punktów.

Następnie 3 kazusy z odpowiedzią opisową. Odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 6 zdań. Ważne: w odpowiedziach na kazusy należy pisać wyraźnie - w sposób umożliwiający egzaminatorowi jednoznaczne odczytanie odpowiedzi.  

Łączny czas egzaminu - 78 minut.

Punktacja:

Każda poprawna odpowiedź na pytanie testowe daje 1 punkt.
W przypadku każdego kazusu można otrzymać od 0 do 6 punktów.

Egzaminy komisyjne będą ustne.

 

Informacja o egzaminie z prawa rodzinnego i spadkowego

Egzamin z prawa rodzinnego i spadkowego ma formę pisemną.

Zasady egzaminu:

Najpierw test jednokrotnego wyboru - 40 pytań (cztery potencjalne odpowiedzi na każde z pytań). Odpowiedzi na pytania testowe należy udzielać przez zakreślenie kołem litery z nawiasem na początku poprawnej odpowiedzi. Zmiana odpowiedzi jest niedopuszczalna i skutkowała będzie przyznaniem 0 punktów.

Następnie 2 kazusy z odpowiedzią opisową. Odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 5 zdań. Ważne: w odpowiedziach na kazusy należy pisać wyraźnie - w sposób umożliwiający egzaminatorowi jednoznaczne odczytanie odpowiedzi.  

Łączny czas egzaminu - 50 minut.

Punktacja:

Każda poprawna odpowiedź na pytanie testowe daje 1 punkt.
W przypadku każdego kazusu można otrzymać od 0 do 5 punktów.
Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.

Egzaminy komisyjne będą ustne.

Przykładowe testy: