Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Postępowania Cywilnego

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Karol Weitz

Pracownicy:
prof. ucz. dr hab. Marcin Dziurda
prof. ucz. dr hab. Tadeusz Zembrzuski – zembrzuski.eu
dr  hab. Andrzej Wach, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Grzegorz Harla
dr Marcin Cieśliński
dr Agnieszka Gołąb
dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska
dr Bartosz Wołodkiewicz
prof. ucz. dr hab. Piotr Rylski – www.piotr-rylski.pl

Doktoranci:

mgr Katarzyna Bukalska
mgr Jan Ciaptacz
mgr Magdalena Hilt
mgr Marianna Iaroslavska
mgr Rafał Stronk
mgr Mateusz Winczura
mgr Paulina Zaborowska
mgr Maciej Zielepucha
mgr Antoni Żukowski