Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji
dr Jakub Chowaniec

Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS i Procesu Bolońskiego
dr hab. Jacek Petzel

Przewodnicząca Rady Programowej Studia Iuridica
prof. dr hab. Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska

Sekretarz Redakcji Studia Iuridica
dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz.

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich
dr hab. Krzysztof Koźmiński
dr Maciej Pisz

Pełnomocnik Dziekana ds. pensum dydaktycznego
dr hab. Dorota Dzienisiuk

Pełnomocnicy Dziekana ds. Mobilności
dr Dawid Ziółkowski
mgr Piotr Słowiński

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
dr hab. Jan Rudnicki

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Wschodem
dr Jarosław Turłukowski

Lokalny Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (LODO)
Mateusz Klukowski

Koordynator ds. DOI
mgr Marzanna Ciastek

Sekretarz Rady Wydziału i Rady Dydaktycznej
dr Bartosz Wołodkiewicz

Sekretarz Kolegium Dziekańskiego
dr Aleksander Grebieniow

Opiekun I roku studiów
dr hab. Jan Rudnicki

Pełnomocnik Dziekana ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym
dr Michał Szwast