Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
 2. Zastępczyni Przewodniczącego: dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz.
 3. Zastępca Przewodniczącego: dr Aleksander Jakubowski
 4. prof. dr hab. Adam Bosiacki
 5. prof. dr hab. Karol Karski
 6. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 7. prof. dr hab. Marek Zubik
 8. dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz.
 9. dr hab. Piotr Grzebyk, prof. ucz.
 10. dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. ucz.
 11. dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz.
 12. dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz.
 13. dr hab. Maria Nowak, prof. ucz.
 14. dr hab. Mateusz Pilich, prof. ucz.
 15. dr hab. Piotr Pomianowski, prof. ucz.
 16. dr hab. Piotr Rylski, prof. ucz.
 17. dr hab. Marcin Wiącek, prof. ucz.
 18. dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. ucz.
 19. dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz.
 20. dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. ucz.
 21. dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.
 22. dr hab. Maciej Bernatt, prof. ucz.
 23. dr hab. Michał Bitner
 24. prof. ucz. dr hab. Piotr Bogdanowicz
 25. dr hab. Dorota Dzienisiuk
 26. dr hab. Aleksander Gubrynowicz
 27. dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
 28. dr hab. Krzysztof Koźmiński
 29. dr hab. Wojciech Machała
 30. dr hab. Joanna Osiejewicz, prof. ucz.
 31. dr hab. Dorota Pudzianowska
 32. dr hab. Jan Rudnicki
 33. dr hab. Dawid Sześciło
 34. dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst
 35. dr Witold Borysiak
 36. dr Łukasz Chojniak
 37. dr Vita Czepek
 38. dr Aleksander Grebieniow
 39. dr Jowanka Jakubek-Lalik
 40. dr Eliza Maniewska
 41. dr Jakub Pawliczak
 42. dr Jacek Piecha
 43. dr Magdalena Porzeżyńska
 44. dr Karolina Tetłak
 45. dr Jarosław Turłukowski
 46. mgr Rafał Smoleń (przedstawiciel doktorantów)