Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
 2. Zastępczyni Przewodniczącego: dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz.
 3. Zastępca Przewodniczącego: dr Aleksander Jakubowski
 4. prof. dr hab. Adam Bosiacki
 5. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 6. prof. dr hab. Marek Zubik
 7. dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz.
 8. dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. ucz.
 9. dr hab. Karol Karski, prof. ucz.
 10. dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz.
 11. dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz.
 12. dr hab. Piotr Rylski, prof. ucz.
 13. dr hab. Marcin Wiącek, prof. ucz.
 14. dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. ucz.
 15. dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz.
 16. dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. ucz.
 17. dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.
 18. dr hab. Maciej Bernatt, prof. ucz.
 19. dr hab. Michał Bitner
 20. prof. ucz. dr hab. Piotr Bogdanowicz
 21. dr hab. Dorota Dzienisiuk
 22. dr hab. Piotr Grzebyk
 23. dr hab. Aleksander Gubrynowicz
 24. dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
 25. dr hab. Krzysztof Koźmiński
 26. dr hab. Wojciech Machała
 27. prof. ucz. dr hab. Maria Nowak
 28. dr hab. Joanna Osiejewicz, prof. ucz.
 29. dr hab. Mateusz Pilich
 30. dr hab. Piotr Pomianowski
 31. dr hab. Dorota Pudzianowska
 32. dr hab. Jan Rudnicki
 33. dr hab. Dawid Sześciło
 34. dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst
 35. dr Witold Borysiak
 36. dr Łukasz Chojniak
 37. dr Vita Czepek
 38. dr Aleksander Grebieniow
 39. dr Jowanka Jakubek-Lalik
 40. dr Eliza Maniewska
 41. dr Jakub Pawliczak
 42. dr Jacek Piecha
 43. dr Magdalena Porzeżyńska
 44. dr Karolina Tetłak
 45. dr Jarosław Turłukowski
 46. mgr Rafał Smoleń (przedstawiciel doktorantów)