Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Przewodniki

Pierwsza wizyta

Studenci WPiA UW odwiedzający Czytelnię po raz pierwszy powinni – oprócz zapoznania się z Regulaminem – aktywować swoją legitymację studencką u Bibliotekarza. Przy każdym wejściu do Czytelni należy zbliżyć legitymację do niebieskiego czytnika przy drzwiach.

Pozostałe osoby mogą korzystać z Czytelni i zbiorów Biblioteki bezpłatnie. Przy wejściu do Czytelni należy jedynie wymienić u Bibliotekarza dokument tożsamości na jednorazową kartę Gościa.

Wszyscy Czytelnicy powinni zostawić okrycia wierzchnie (kurtki, płaszcze) oraz torby i plecaki w szatni (na parterze) lub w szafkach przy Czytelni (kaucja 2 zł). Własne książki należy przy wejściu zgłosić Bibliotekarzowi.


Internet

Na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym w Bibliotece WPiA, jest dostępna sieć Eduroam. Mogą z niej korzystać wszyscy studenci UW posiadający konta w USOSweb.

Aby korzystać z sieci Eduroam należy połączyć się z siecią eduroam (nie eduroam-open) i podać swoje dane do logowania:

login: @uw.edu.pl

hasło: hasło do USOSweb.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu. Ze stroną można połączyć się na terenie objętym zasięgiem sieci po połączeniu z siecią eduroam-open.


Ksero, druk i skan

Biblioteka oferuje możliwość kserowania i skanowania zbiorów, oraz drukowania plików z komputerów dostępnych w czytelni.

Do drukowania i kserowania potrzebna jest karta magnetyczna, którą można kupić i doładować w automatach znajdujących się m.in. w Bibliotece WPiA (poziom -1), Collegium Iuridicum I (parter, przy wejściu) oraz w BUWie (przy Informatorium). Jej koszt to 3 zł i można jej używać w wielu bibliotekach uniwersyteckich. Pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału mogą wyrobić specjalną kartę z miesięcznym bezpłatnym limitem stron druku i ksero – szczegółowe informacje dostępne są w Lektorium.

Cena 1 strony ksero wynosi 18 groszy, wydruku – 16 groszy, a skanowanie jest bezpłatne.

Wszystkie maszyny są samoobsługowe, i choć nie realizujemy zamówień na usługi reprograficzne, to zawsze służymy pomocą.


Wypożyczanie książek

Cały księgozbiór jest dostępny na miejscu dla wszystkich Użytkowników Biblioteki, także spoza Wydziału. Książki z Magazynu i Lektorium można zamówić do Czytelni wypełniając rewers.

Część zbiorów jest udostępniana na zewnątrz. Prawo do wypożyczeń mają studenci i pracownicy WPiA UW.

Studenci WPiA UW mogą wypożyczać książki znajdujące się w księgozbiorze dydaktycznym – w katalogu, w polu lokalizacja opisane jako “Wydział Prawa. Dydaktyczny-WD” lub “Wydział Prawa. Dydaktyczny-Magazyn”. Na koncie można mieć  książki, wypożyczane na okres 2 tygodni. Limit książek nie łączy się z limitami w innych bibliotekach uniwersyteckich, ale zaległości na koncie czytelnika (przetrzymane książki, nieopłacone kary itp.) uniemożliwiają wypożyczanie i prolongowanie do czasu wyjaśnienia we właściwej bibliotece.


Wypożyczanie międzybiblioteczne

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych możemy sprowadzić z innej biblioteki książkę, której nie ma w naszych zbiorach. Usługa jest realizowana na zamówienie pracowników i studentów naszego Wydziału. Sprowadzone książki udostępniamy na miejscu.

Uwaga: z niektórych warszawskich bibliotek można wypożyczyć książkę samodzielnie na podstawie naszego rewersu międzybibliotecznego.

Wypożyczenia międzybiblioteczne są realizowane w Lektorium.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysyłamy książki innym bibliotekom na 14 dni. Nie wysyłamy książek cieszących się w danym okresie dużym zainteresowaniem, np. lektur do bieżących egzaminów, zajęć oraz związanych z tematami prac dyplomowych studentów Wydziału.