Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dr Dariusz Mańka laureatem konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki

Dr Dariusz Mańka, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał finansowanie w wysokości 29 851 zł na realizację projektu pt. „Współzarządzanie własnością publiczną w kontekście ochrony środowiska i zasobów naturalnych w USA. Grant został przyznany w ramach szóstej listy rankingowej konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs MINIATURA przeznaczony jest dla naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Badacze muszą być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Dzięki nim naukowcy mogą przygotować projekty badawcze, które później mają szansę być złożone zarówno w konkursach NCN, jak i innych na szczeblu ogólnokrajowym czy międzynarodowym.