Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maciej M. Sokołowski laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę habilitacyjną

Dr hab. Maciej M. Sokołowski z Katedry  Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.”

Zespół ds. Nagród wyróżnił dr. hab. M. M. Sokołowskiego za przeprowadzoną po raz pierwszy w europejskiej nauce prawną analizę produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. W publikacji pt. „European Law on Combined Heat and Power” laureat omawia rozwój tej technologii w UE i jej wspieranie przez państwa-członków rozmaitymi narzędziami regulacji prawnej. Zdaniem Zespołu ds. Nagród, praca ma charakter zdecydowanie  przyszłościowy.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów są przyznawane co roku za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. W tym roku wyróżniono 41 osób. Dr hab. Maciej M. Sokołowski  jest jedynym laureatem reprezentującym nauki prawne. 

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie KPRM.