Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacja dla osób z IV roku z wpisem warunkowym z Prawa cywilnego I, Prawa cywilnego IIa oraz Prawa Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, 

Do osób które otrzymały zgodę na wpis warunkowy z w/w przedmiotów został wysłany e-mail z informacją dotyczącą formy przystąpienia do egzaminu. W przypadku braku wiadomości e-mail proszę o kontakt z dziekanatem (w celu aktualizacji adresu e-mail).

#dziekanat