Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kolejna edycja naboru wniosków do Stypendium im. Laury Bassi

Editing Press ogłasza nabór wniosków do Stypendium im. Laury Bassi. O wsparcie edytorskie mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich, doktoranci oraz pracownicy naukowi zatrudnieni nie dłużej niż pięć lat (w pełnym wymiarze godzin). Stypendia przyznawane są trzy razy w roku, a łączna pula w najbliższej rundzie finansowania wynosi 8 000 dolarów.

By wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz załączyć CV za pośrednictwem portalu aplikacyjnego w terminie do 24 marca 2024 r.

Formularz rejestracyjny