Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konkurs MF: Podatkowi Liderzy - termin zgłoszeń 29.11

Ministerstwo Finansów serdecznie zaprasza Studentów i Absolwentów kierunków nauki prawne, ekonomia i finanse do udziału w ósmej edycji konkursu „Podatkowi Liderzy”. Nagrodą w Konkursie jest płatny staż (wynagrodzenie 3.000 zł) w Ministerstwie Finansów.

W tej edycji do wygrania jest 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów w Departamencie Analiz Podatkowych. Laureaci konkursu mogą odbywać staż w MF w wymiarze 1-3 miesięcy. Zadaniem stażystów będzie wspieranie zespołu pracującego nad ustawami uszczelniającymi polskie prawo podatkowe.

Termin zgłoszeń upływa 29 listopada. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować:

  • pracę konkursową nt. „Podatki w czasie pandemii”, nie dłuższą niż 2 strony A4,
  • CV (zgodne ze wzorem podanym na stronie internetowej MF),
  • zaświadczenie o statusie studenta lub absolwenta (zaświadczenie lub dyplom)

oraz wysłać je poprzez formularz. Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów.

#konkurs #praktyki