Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konwersatoria profesora wizytującego Jakoba F. Stagla

W semestrze zimowym 2020/2021 ofertę dydaktyczną Wydziału wzbogacą zajęcia prof. Jakoba Fortunata Stagla z Universidad de Chile (Santiago de Chile). 

Profesor Jakob F. Stagl jest romanistą i cywilistą. Prowadzi badania także w obszarze prawa porównawczego i zagadnień filozofii prawa. Posiada znaczące doświadczenie dydaktyczne, udokumentowane licznymi pobytami naukowymi na uczelniach Niemiec, Włoch, Francji. Aktualnie zajmuje stanowisko profesora tytularnego na Uniwersytecie Chilijskim. Przed przyjazdem do Polski prowadził badania w Cambridge. 

Prof. Stagl poprowadzi w semestrze zimowym 2020/2021 konwersatoria Essential Developments of Private Law in Historical & Comparative Perspective oraz Codifications: History, Structure and Problems.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji:

 Essential developments of Private Law in Historical & Comparative Perspective 

Comparative Perspective oraz Codifications: History, Structure and Problems

 

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

 

#konwersatorium