Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Odszedł profesor Andrzej Kojder - 29.01 ceremonia pożegnalna

Ceremonia pożegnalna odbędzie się w piątek 29 stycznia 2021 r. w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją pandemiczną możliwe jest wzięcie udziału w uroczystości na dziedzińcu domu pogrzebowego. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

Profesor Andrzej Kojder należał do najwybitniejszych przedstawicieli polskiej socjologii prawa. Od 1969 r. pracował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra oraz stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 1976 roku związany był z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981 – 1987 sprawował przez dwie kadencje funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie. W 1988 roku opracował pod kierunkiem profesor Anny Turskiej projekt utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UW Zakładu Socjologii Prawa, który powstał rok później, a następnie przekształcony został w Katedrę Socjologii Prawa, którą profesor Kojder kierował w latach 2003 – 2016. Wykładał również we Wszechnicy Polskiej – Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Profesor Kojder wypromował ponad stu magistrów i troje doktorów. Na Jego dorobek naukowy składa się ponad trzysta publikacji, z czego ponad trzydzieści zostało opublikowanych w językach obcych: angielskim, francuskim, japońskim, rosyjskim, serbo-chorwackim, serbskim i włoskim. W 2014 r. ukazało się pod jego współredakcją i z jego głównym wkładem autorskim encyklopedyczne opracowanie zatytułowane  Socjologia prawa: główne problemy i postacie.

Pełnił wiele ważnych funkcji w życiu społecznym i naukowym. Był m.in. przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1998–2002), członkiem Zarządu Transparency International Polska (2001–2004), przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN (2003–2011), przewodniczącym Rady Fundacji CBOS (2006–2009), członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN (2007–2011), członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera (2010–2013), ekspertem Narodowego Centrum Nauki (2013–2014).

W administracji państwowej Profesor Kojder pełnił obowiązki dyrektora Biura Obsługi Politycznej Prezydenta RP, a następnie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1992–1995), a także szefa Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Sztuki (1999–2000).

Od 1972 roku Andrzej Kojder należał do International Sociological Association, w której pełnił funkcje członka Rady Dyrektorów Komitetu Badawczego Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej (1990 – 1994) oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Badawczego Socjotechniki (1998 – 2002). Jako członek Commision on Folk Law and Legal Pluralism, stowarzyszenia naukowego działającego przy International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, w latach 1984 – 1993 wchodził w skład Zarządu stowarzyszenia.

Profesor Andrzej Kojder był szczególnie zasłużonym propagatorem myśli i dorobku naukowego Leona Petrażyckiego, inicjatorem publikacji wznowień, tłumaczeń i wyborów prac tego uczonego. Był organizatorem i uczestnikiem licznych konferencji naukowych. Przebywał na stypendiach zagranicznych w Japonii, Kanadzie, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w Czechosłowacji.

Z racji swojego dorobku naukowego, czynnego uczestnictwa w życiu publicznym i cech osobistych profesor Andrzej Kojder cieszył się zasłużonym szacunkiem jako socjolog, znawca prawa i człowiek.

Członkowie Katedry Socjologii Prawa

i społeczności Wydziału Prawa i Administracji UW