Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Odszedł Janusz Wiśniewski wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji