Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Odszedł prof. dr h.c. mult. Marcus Lutter

 

Z żalem informujemy, że 22 czerwca 2021 r. zmarł prof. dr h.c. mult. Marcus Lutter, wybitny ekspert w dziedzinie niemieckiego prawa prywatnego, profesor Uniwersytetu w Bonn, inicjator współpracy między Wydziałami Prawa w Bonn i Warszawie, założyciel Szkoły Prawa Niemieckiego UW, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Najbliższym Pana Profesora składamy wyrazy współczucia.

Społeczność Szkoły Prawa Niemieckiego
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego