Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Priorytetowe Obszary Badawcze na Uniwersytecie Warszawskim

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) "Inicjatywy doskonałości" na UW, podczas których członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania te organizowane są przez zespoły, które pracują nad szczegółami realizacji poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych.

Opisy działań realizowanych w POB znajdą państwo na stronie UW23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB IV „Przekraczanie granic humanistyki”. 

Harmonogram kolejnych spotkań:

  • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB I „Badania dla Ziemi”
  • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB II „U podstaw mikro i makro świata”
  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB III „Wyzwanie petabajtów”
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” tworzy platformę współpracy dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych. 

 

Formularz rejestracyjny na spotkanie POB V

#wydarzenia