Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Projekt Regulaminu WPiA

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Na niniejszej stronie możecie Państwo pobrać projekt Regulaminu naszego Wydziału uchwalony w dniu 18 listopada 2019 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (stosunkiem głosów 108 za, 11 przeciw, 5 wstrzymujących). Projekt wraz z wymaganymi dokumentami został przekazany Jego Magnificencji Rektorowi, który zadecyduje o jego nadaniu Wydziałowi Prawa i Administracji UW.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Kolegium Dziekańskie WPIA UW