Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Projekt Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

w związku z wejściem w życie nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego zachodzi konieczność przygotowania nowego Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji. Uchwały odnośnie do struktury Wydziału zostały podjęte przez Radę Wydziału w dniu 14 października 2019 r. Na niniejszej stronie możecie Państwo pobrać projekt Regulaminu Wydziału opracowany w zw. ze wskazanymi uchwałami, kartę propozycji zmian do projektu, jak również Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu przygotowania regulaminów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Kolegium Dziekańskie WPIA UW