Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rada Dydaktyczna WPiA

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia wyborów do Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z czym ponawiamy prośbę o zgłaszanie się osób zainteresowanych członkostwem w Radzie.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami pragniemy poinformować, że zgodnie z pierwotnie przesłaną wiadomością nie przewidujemy żadnej preselekcji kandydatów, wobec czego indywidualnych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio na adres rada_dydaktyczna@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego”.  Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 9 grudnia 2019 r.  

Do kandydowania uprawniony jest każdy nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na WPIA UW. Wybory odbędą się na najbliższej Radzie Wydziału, tj. w dniu 16 grudnia 2019 r. Do obsadzenia pozostają dwadzieścia dwa miejsca, na chwilę obecną zgłosiło się dwadzieścia osób zainteresowanych członkostwem w Radzie.


Jednocześnie, zgodnie z informacją otrzymaną od Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Rada Wydziału Prawa i Administracji jest właściwa w sprawie dokonania wyboru do Rady Dydaktycznej na kierunku Humanitarian Action. Do obsadzenia pozostaje 6 miejsc. Kandydaci powinni pochodzić z Wydziału Prawa i Administracji lub z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na adres rada_ha@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem „Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Dydaktycznej kierunku Humanitarian Action” również do dnia 9 grudnia 2019 r.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Kolegium Dziekańskie WPIA UW