Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Raport samooceny sporządzony w związku z przeprowadzaną oceną programową kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim