Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

śp. Stanisława Pytel-Gill

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszej Koleżanki
Stanisławy Pytel-Gill
Pani Sławki

długoletniej pracowniczki i kierowniczki Sekretariatu Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych, pomocnej organizacyjnie w wykonywaniu naszych obowiązków akademickich i służbowych, życzliwej i przyjaznej nam oraz studentom Osoby, skromnego dobrego Człowieka, który pozostanie w naszej pamięci.

Pracownicy 
Katedr, Zakładów i Sekretariatu d. Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych
oraz innych jednostek Wydziału Prawa i Administracji