Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Uchwała nr 9 Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji zebrania wyborczego w celu dokonania wyboru członka Senatu, o którym mowa w § 39 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

#wybory