Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ukazał się numer specjalny czasopisma Journal of Finance and Financial Law pod redakcją naukową dr Marii Supera-Markowskiej

Nakładem Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ukazał się specjalny, anglojęzyczny numer czasopisma Journal of Finance and Financial Law (Finanse i Prawo Finansowe) pod redakcją naukową dr Marii Supera-Markowskiej z Katedry Prawa Finansowego WPiA UW. Publikacja zatytułowana Challenges for National Tax Policies and International Tax Coordination – Selected Issues from the Polish, Spanish and International Perspectives poświęcona jest zagadnienioniom podatkowym z perspektywy prawa polskiego, hiszpańskiego i międzynarodowego. Czasopismo dostępne jest w trybie open access na stronie Wydawnictwa.

Dr M. Supera-Markowska jest również autorką artykułów pt. The Spanish Tax System and Tax Policy in Spain in the Context of the Covid-19 Pandemic Framework i Principles and Rules for Determining the Tax Capacity of Entrepreneurs in Income Taxes uwzględnionych w anglojęzycznym numerze. 

Journal of Finance and Financial Law (Finanse i Prawo Finansowe) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 2014 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Celem czasopisma jest promowanie i publikowanie wyników badań z zakresu finansów, inspirowanie autorów, a także czytelników, do lepszego zrozumienia, zdefiniowania i wyjaśniania ważnych, w szczególności bieżących zjawisk oraz mechanizmów finansowych.